De grote verzoening tussen Kimswerd en Medemblik Omrop Fryslân

Het heeft even geduurd, maar vandaag biedt het Friese dorp Kimswerd officieel excuses aan in Medemblik voor de verwoestingen die daar vijf eeuwen geleden door een Fries leger zijn aangericht. Dat gebeurt met een vredesvloot en een groot feest in de Noord-Hollandse stad.

In 1517 trok de Friese boerenleider Grutte Pier uit Kimswerd met een oorlogsvloot ten strijde tegen Medemblik. Burgers van de stad vluchtten naar het kasteel van kasteelheer Joost van Buren, waardoor ze werden gered. De Friese soldaten plunderden de stad, staken hem in brand en vermoordden de inwoners die niet naar het kasteel waren ontkomen.

Grutte Pier voerde een boerenleger aan dat zich aanvankelijk verzette tegen de gouverneur van Friesland, en zich later met steun van de hertog van Gelre tegen Karel V keerde. De Habsburgse vorst was onder meer graaf van Holland, Vlaanderen en Zeeland en hertog van Brabant. Hij wilde ook Gelderland, Friesland en andere noordelijke Nederlandse gewesten onder zijn gezag brengen. In de strijd daar tegen kon de hertog van Gelre de diensten van de beruchte Grutte Pier goed gebruiken.

Vredesarmada

Anno 2017 is het tijd voor verzoening, vonden ze in Friesland. Vanmiddag is een schip over het IJsselmeer naar Medemblik gevaren waarmee Kimswerd excuses aanbiedt. Er staan officiële redevoeringen gepland, en vanavond wordt het feest van de verzoening afgesloten met een kroegentocht door het centrum van Medemblik.

Organisator Dirk Bruinsma spreekt op Omrôp Fryslan over "een vredesarmada". ''Wij brengen op symbolische wijze een emmer water uit een put in Kimswerd naar Medemblik," zei hij toen hij vanmiddag aan boord ging. "Pier heeft vijfhonderd jaar geleden de hele stad platgebrand. Op deze manier willen wij ons weer verzoenen met de stad".

STER reclame