Een Syrische vluchteling in Griekenland
NOS NieuwsAangepast

Grieks hof: Syrische vluchtelingen kunnen veilig naar Turkije

Het hoogste gerechtshof in Griekenland heeft bepaald dat twee Syrische vluchtingen veilig kunnen worden teruggestuurd naar Turkije, in het kader van het akkoord tussen de EU en Turkije van vorig jaar maart. De Syriërs kwamen na het sluiten van het akkoord aan in Griekenland.

Het asielverzoek was in hoger beroep afgewezen. De twee vochten hun uitzetting naar Turkije aan. De Griekse Raad van State heeft hun zaak nu verworpen, met het argument dat Turkije veilig is.

De Raad van State zegt dat teruggestuurde vluchtelingen in Turkije niet worden bedreigd of onmenselijk behandeld. Volgens de Turkije-deal worden migranten die illegaal de oversteek naar Griekenland maken, teruggestuurd naar Turkije. In het akkoord tussen Turkije en de EU is afgesproken dat de Syrische vluchtelingen in Turkije bescherming krijgen, zegt de rechter.

Straatsburg

De uitspraak kan gevolgen hebben voor honderden Syriërs die of al hebben gehoord dat hun beroep is afgewezen of nog in de asielprocedure zitten.

Er zouden ongeveer 150 Syriërs zijn van wie het beroep is afgewezen. Tot nu toe is nog geen enkele Syriër gedwongen teruggestuurd. Verreweg de meeste Syriërs zitten in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.

De advocaten van de twee Syriërs laten weten dat ze naar het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg gaan, omdat ze van mening zijn dat het hier om een artikel gaat dat in een Europese overeenkomst staat, dus door Europese rechters moet worden bekeken. Bovendien werd de beslissing genomen door een nipte meerderheid van dertien tegen twaalf rechters van de Griekse Raad van State.

Amnesty International is uiterst kritisch op de uitspraak en zegt dat er een gevaarlijk precedent mee wordt geschapen. Volgens de mensenrechtenorganisatie is Turkije allesbehalve veilig voor asielzoekers. Sinds het uitroepen van de noodtoestand in Turkije na de mislukte coup van vorig jaar lopen vluchtelingen in het land een groter risico om uitgezet te worden naar hun eigen land, stelt Amnesty.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl