NOS Nieuws

Wat merken we van het niet verhogen van het eigen risico?

De verhoging van het verplicht eigen risico van 385 naar 400 euro gaat niet door. De partijen die over een nieuw kabinet onderhandelen, hebben besloten om een spoedprocedure in te stellen om de wet aan te passen. Het is namelijk wettelijk verplicht om het eigen risico te verhogen als de zorgkosten stijgen. Wat merken wij van deze maatregel?

Betekent dit dat we volgend jaar 15 euro overhouden?

Nee. Ten eerste betaalt niet iedereen eigen risico. Je spreekt het bedrag van 385 euro pas aan als je gebruik maakt van zorg uit het basispakket van je zorgverzekering. Je maakt dus eigenlijk eerst die 385 euro op, voordat je een vergoeding krijgt uit je basisverzekering. Dat geldt overigens niet voor kraamzorg en een bezoek aan de huisarts. Mensen die een keer met een griepje naar de dokter gaan en verder geen zorg nodig hebben, hoeven hun eigen risico dus niet te gebruiken. Zij zouden dan ook niets van de verhoging naar 400 euro hebben gemerkt.

Bovendien gaan de premies voor de zorgverzekeringen verder stijgen, nu het eigen risico niet omhoog gaat. De premies voor de basisverzekering zouden over heel 2018 al met zo'n 70 euro omhoog gaan. Daar komt nu waarschijnlijk nog een tientje bovenop. Dat betekent dat iedereen volgend jaar een kleine 7 euro per maand meer kwijt is aan de premies.

Wat de basisverzekering precies gaat kosten, horen we halverwege november. Dan maken de zorgverzekeraars de premies bekend.

Waarom gaan de premies nu omhoog?

De kosten voor de zorg stijgen, alleen al door de prijzen van middelen en apparatuur en de lonen van het personeel. Om de zorg betaalbaar te houden, moeten ook verzekerden daaraan meebetalen. Nu het eigen risico niet omhoog gaat, moet het geld ergens anders vandaan komen. Besloten is om de premies te verhogen.

Gaat de zorgtoeslag ook omhoog?

Ja. De toeslagen voor mensen met de laagste inkomens gaan ook omhoog. De maximale toeslag voor alleenstaanden stijgt met 131 euro naar 1197 euro per jaar, die voor meerpersoonshuishoudens met 194 naar 2237 euro per jaar.

Ook deze cijfers zijn nog niet definitief. Half november, als de verzekeraars de premies bekendmaken, kan het kabinet nog met een aanpassing komen. Die aanpassing heeft met de hoogte van de premies te maken en niet met de hoogte van het eigen risico.

De toeslagen zijn een tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen. Dit jaar geldt dat je inkomen niet hoger mag zijn dan 27.857 euro (voor alleenstaanden) of 35.116 euro (voor huishoudens van meerdere personen) als je voor de zorgtoeslag in aanmerking wil komen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl