NOS NieuwsAangepast

Planbureau: natuurdoelen buiten bereik

Door de kabinetsbezuinigingen worden de belangrijkste natuurdoelen niet gehaald, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving.

Staatssecretaris Bleker (CDA) wil 300 miljoen euro per jaar bezuinigen op natuur en landschap. Hij gaat naar eigen zeggen met minder geld hetzelfde doen, onder meer door het betrekken van boeren bij het natuurbeheer.

Het Planbureau heeft op verzoek van Bleker zeven varianten van de kabinetsplannen doorgerekend. In geen van die varianten worden de natuurdoelen volgens het Planbureau gehaald. De natuurkwaliteit en de leefomstandigheden voor planten en dieren zouden verslechteren en de kwaliteit van het landschap en de recreatieve waarde ervan zouden achteruitgaan.

Extra geld

Onder de doelen vallen internationale afspraken als Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Het Planbureau zegt dat de natuurdoelen alleen worden gehaald als er geld bij komt. Met de huidige middelen kan de teruggang in natuurkwaliteit nog wel worden beperkt, maar dan moeten die wel zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

Het Planbureau adviseert het kabinet om het beschikbare geld in te zetten voor het beheer van al bestaande natuurgebieden. "Zo'n gebiedsspecifieke benadering biedt het meeste perspectief in tijden van financiële krapte", aldus de onderzoekers.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl