NOS NieuwsAangepast

Vaker burn-out of overspannen door werk

Het aantal mensen dat kampt met overspannenheid of een burn-out door werk neemt toe. Volgens het Centrum voor Beroepsziekten bestond ruim 40 procent van alle meldingen bij bedrijfsartsen vorig jaar uit dit soort klachten.

De oorzaak is niet onderzocht, maar ligt volgens Henk van der Molen van het Centrum voor Beroepsziekten wel voor de hand. "Je ziet dat in sectoren als dienstverlening, onderwijs en gezondheidszorg de druk op het personeel toeneemt."

Rapportages

Het Centrum voor Beroepsziekten komt jaarlijks met rapportages. "Daarin zie je dat het aantal mensen met een beroepsziekte ongeveer gelijk blijft, maar het aantal mensen dat overspannen is of een burn-out heeft juist groeit," aldus Van der Molen.

Het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dient volgens Van der Molen vooral een preventief doel. "Want in principe is elke beroepsziekte te voorkomen, omdat het werkgerelateerd is. Als het in een bepaalde sector veel voorkomt, betekent dat dus dat er extra maatregelen genomen moeten worden."

Mannen

De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen en bij werknemers boven de 45. Over het algemeen zijn mensen met een beroepsziekte relatief lang uit het arbeidsproces. Beroepsziekten leiden in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Vorig jaar werden er 6270 beroepsziekten gemeld, waarmee het aantal mensen met een beroepsziekte komt op ruim 11.000. "Voor deze groep is relatief weinig aandacht, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met het aantal verkeersslachtoffers", zegt Van der Molen. "Maar met beroepsziekten gaan veel verborgen leed en problemen gepaard."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl