Israël boos over niet-erkenning Bijbel-marathon

Deelnemers aan de eerste Bijbel-marathon in 2015 Hollandse Hoogte | REX

Israël is boos op de internationale marathonorganisatie. Die wil de zogenoemde Bijbel-marathon, die sinds 2015 wordt gehouden, niet meer erkennen omdat de route grotendeels over de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever loopt. Dit jaar is het evenement op 6 oktober.

Volgens de Israëlische marathonbond maakt de internationale organisatie zich schuldig aan discriminatie. De bond wijst erop dat ook lange tijd een marathon is erkend in de Westelijke Sahara, het omstreden gebied in Noordwest-Afrika dat grotendeels is ingelijfd door Marokko.

De Bijbel-marathon gaat van start in de Israëlische plaats Rosh Ha'Ayin (het historische Eben-Haëzer) en loopt naar de nederzetting Shiloh. De route wordt beschreven in een verhaal in het boek Samuel in het Oude Testament, dat sterk doet denken aan de Griekse versie van de marathon: na een slag tussen de Israëlieten en de Filistijnen bij Eben-Haëzer rende een man naar Shiloh, omdat hij de hogepriester Eli wilde informeren over de strijd.

42 kilometer

De zoons van de priester waren omgekomen en de Filistijnen hadden de Ark des Verbonds veroverd. Frappant genoeg is in de jaren 70 van de vorige eeuw vastgesteld dat de route die deze soldaat rende 42 kilometer was, precies dezelfde afstand dus die een Griekse soldaat volgens de overlevering in 490 v. C. aflegde van het slagveld bij de plaats Marathon naar Athene.

Hij meldde daar de overwinning van de Grieken op het veel grotere Perzische leger en viel toen volgens de legende dood neer.

De marathonloop zoals wij die kennen, is naar die gebeurtenis genoemd. Maar de organisatie van de Bijbel-marathon ("The Ancient Running Experience") wijst er fijntjes op dat die plaatsvond lang voor de Griekse marathon, en dat het oudst bekende marathon ter wereld is.