NOS NieuwsAangepast

Raadsleden krijgen weinig grip op jeugdzorg

  • Ardi Vleugels

    Research-redacteur zorg

  • Ardi Vleugels

    Research-redacteur zorg

Een te groot en complex dossier, onvoldoende kennis en te weinig informatie van het college. Veel raadsleden vinden dat ze weinig grip krijgen op jeugdzorg, waardoor ze moeite hebben hun gemeentebestuur goed te controleren.

Dat blijkt uit een enquête in opdracht van Binnenlands Bestuur onder 937 raadsleden. Ruim de helft van de raadsleden die meededen, zegt onvoldoende grip te hebben op de jeugdzorg.

Sinds in 2015 veel zorgtaken zijn overgeheveld naar de gemeenten moeten raadsleden volgen hoe gemeentebesturen deze taak invullen. Maar om de zorg goed te begrijpen, is er eigenlijk meer tijd nodig, vindt bijna een kwart van de raadsleden.

Budget

Ruim twee op de drie van de raadsleden die de enquête invulden, vinden dat gemeenten bij de jeugdzorg de meeste risico's lopen. Ze zijn bezorgd over budget, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de jeugdzorg. Veel raadsleden willen dat het Rijk extra geld beschikbaar stelt.

Vaak organiseren gemeenten bijvoorbeeld samen de inkoop van zorg, waardoor de afstand tot de raad groter is. Een op de drie raadsleden vindt dat colleges weinig informatie geven.

De enquête is in opdracht van Binnenlands Bestuur uitgevoerd door Citisens/Necker van Naem, in samenwerking met de NOS. Maandag presenteren de NOS en Binnenlands Bestuur de uitkomsten van een onderzoek naar jeugdzorg onder 228 gemeentebesturen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl