NOS NieuwsAangepast

Helft gemeenten doet nauwelijks iets tegen radicalisering

De helft van de gemeenten doet nauwelijks iets tegen radicalisering, blijkt uit een evaluatierapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Vooral kleine en middelgrote gemeenten tot 100.000 inwoners voeren geen antiradicaliseringsbeleid. Volgens deze gemeenten speelt het probleem niet bij hen en is het daarom onnodig om te investeren in voorlichtingsprogramma's of het opleiden van ambtenaren.

De inspectie stelt dat daardoor mogelijk problemen over het hoofd worden gezien, omdat het herkennen van radicalisering moeilijk is. Het kabinet rekent erop dat gemeenten zich inspannen bij de preventie van radicalisering en bij de resocialisatie van teruggekeerde jihadgangers.

'Komt overal voor'

De VNG erkent in dagblad Trouw dat kleinere gemeenten moeite hebben met hun anti-radicaliseringsbeleid. Een woordvoerder zegt in de krant dat regionale Veiligheidshuizen - waarin gemeenten samenwerken met politie, justitie, reclassering en zorg - kleine gemeenten helpen. De VNG benadrukt dat radicalisering overal voorkomt en dat daarom alle gemeenten zich hiermee moeten bezighouden, ook als er geen aanwijzingen voor zijn.

Het kabinet herkent het beeld dat in het rapport wordt geschetst. Daarom is ingezet op het verduidelijken van de regels.

Ook bekijkt het kabinet hoe de druk van de cijfermatige verantwoording -die veel lokale organisaties als belasting ervaren- omlaag kan.

Verder wordt bekeken hoe maatregelen die op landelijk niveau worden opgelegd "optimaal de lokale aanpak kunnen versterken", zo schrijven de ministers Asscher en Blok aan de Tweede Kamer. De ministers komen met aanvullend beleid om radicalisering te bestrijden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl