Een oudere werknemer van DAF Trucks in Eindhoven inspecteert een vrachtwagenmotor
NOS Nieuws

Blok: leeftijdsdiscriminatie niet strafbaar

Het kabinet is niet van plan leeftijdsdiscriminatie strafbaar te stellen. 50Plus-Kamerlid Krol had gevraagd dat te onderzoeken. Hij wees erop dat allerlei vormen van discriminatie in het Wetboek van Strafrecht zijn opgenomen, maar leeftijdsdiscriminatie niet. Minister Blok schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet meer ziet in andere maatregelen.

Blok benadrukt dat leeftijdsdiscriminatie ertoe leidt dat mensen niet op gelijke voet kunnen meedoen aan belangrijke onderdelen van het maatschappelijk leven. Daarom staan daar allerlei verbodsbepalingen over in de Wet gelijke behandeling.

Het verbod geldt bijvoorbeeld bij werving, selectie en ontslag van personeel. De minister wijst erop dat mensen die zich ongelijk behandeld voelen op grond van hun leeftijd naar het College voor de Rechten van de Mens kunnen stappen en naar de burgerlijke rechter. Die kan ook een schadevergoeding opleggen.

Ras, godsdienst, geaardheid

Maar opnemen in het Wetboek van Strafrecht gaat Blok een stap te ver. Daar staan artikelen in over discriminatie op grond van bijvoorbeeld ras, godsdienst of seksuele geaardheid. Blok schrijft daarover dat strafbaarstelling de vrijheid van meningsuiting beperkt, en dat daarom de grenzen van de strafwet zorgvuldig moeten worden gekozen.

Volgens het kabinet is toevoeging van nieuwe gronden van discriminatie alleen nodig als de maatschappelijke noodzaak daartoe wordt onderkend. "Daarvan is geen sprake wanneer het gaat om het aanzetten tot discriminatie op grond van leeftijd."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl