ANP XTRA

Huisartsen in Zeeland beginnen een reclamecampagne om nieuwe collega's naar de regio te lokken. Een derde van de Zeeuwse huisartsen gaat de komende jaren met pensioen, maar nieuwe artsen komen nauwelijks naar de provincie. Daardoor dreigt een tekort aan huisartsen, waarschuwt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

De verwachting is dat een op de tien huisartsen in Nederland de komende jaren stopt. In Zeeland blijkt de uitstroom hoger door de vergrijzing onder artsen. Huisartsenkring Zeeland van de LHV en de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie hebben berekend dat 51 procent van de huisartsen ouder is dan 57 jaar in de gebieden boven de Westerschelde. In Zeeuws-Vlaanderen is dat 37 procent van de artsen.

Rompslomp

Behalve in Zeeland bestaan ook bijvoorbeeld in Drenthe en enkele steden in Brabant zorgen over de uitstroom van huisartsen. De oorzaken verschillen per gebied, maar sociale factoren spelen een grote rol. Landelijk gezien zijn er genoeg jonge artsen, maar zij komen te weinig naar bepaalde gebieden.

Volgens de Zeeuwse huisartsen is dat in hun geval vooral een kwestie van 'onbekend maakt onbemind'. Veel jonge artsen zien Zeeland als ver weg. Daar komt bij dat hoogopgeleide partners van jonge artsen ook perspectief op werk willen hebben en dat is moeilijker in een provincie als Zeeland. Daarnaast kiezen jonge artsen vaker voor deeltijdbanen, waardoor per saldo meer artsen nodig zijn voor een praktijk.

Kenmerkend voor Zeeland is dat er van oudsher veel solopraktijken zijn, die vaak ook een eigen apotheek hebben. Volgens de LHV Huisartsenkring Zeeland vinden jonge artsen dat minder aantrekkelijk. Ze willen liever samenwerken met anderen, en werken ook vaker als waarnemers. Zo delen ze de werklast, zitten ze nergens aan vast en verdienen ze goed. Ook hebben ze niet de rompslomp van een eigen praktijk of apotheek.

Belgische artsen

Zeeland volgt met een promotiefilm het voorbeeld van Drenthe, die daar inderdaad enkele nieuwe huisartsen opleverde. Volgens de Drentse huisarts Ben Luten is dat fijn, maar lang niet genoeg: in zijn regio gaan de komende jaren zeker vijftien fulltime artsen met pensioen. "Omgerekend in parttimers hebben we naar verwachting ongeveer 25 nieuwe artsen nodig. We blijven denken over oplossingen, want we weten echt niet hoe we dat gaan realiseren."

Zeeland richt zich met de wervingsfilm op binnen- en buitenland. In België zijn namelijk relatief veel huisartsen beschikbaar. "Nu al werken er steeds meer Belgische artsen in Nederland. Dat kan het tekort niet oplossen, maar zeker wel verlichten," aldus Patricia Brands van Huisartsenkring Zeeland.

STER reclame