NOS NieuwsAangepast

Spraakmakende theoloog Harry Kuitert (92) overleden

Theoloog en ethicus professor Harry Kuitert is vrijdag op 92-jarige leeftijd overleden. Kuitert was in de jaren 60 en 70 zeer invloedrijk in de protestantse kerken, onder meer omdat hij stelde dat geloven mensenwerk is. Hij benadrukte dat alles wat over God gezegd wordt, afkomstig is van de mens en dat kennis van God wezenlijk niet mogelijk is.

Zijn boodschap is nu niet meer erg verrassend, maar destijds was zijn kritiek nieuw, zeker in de gereformeerde kerken waar hij deel van uitmaakte. De Bijbel was voor gelovigen nog het onfeilbare woord van God; alles wat erin stond was waar. Kuitert stelde dat aan de kaak.

"Al het spreken over boven, komt van beneden", zei Kuitert. Zijn moderne opvattingen en zijn vlotte stijl maakten hem tot de bestverkopende theoloog. Een van zijn bekendste boeken was Het Algemeen Betwijfeld Christelijk Geloof. Kerkgangers die al twijfels hadden, werden erdoor gemotiveerd om de kerk te verlaten. Voor orthodoxe christenen was hij daarmee een ketter.

Al het spreken over boven, komt van beneden

Harry Kuitert

Dat was niet het doel van de theoloog. Kuitert vond juist dat je mag twijfelen en dat je mag nadenken zonder geloofszekerheden. Hij bleef zichzelf als gelovig zien en vond zichzelf ook niet vrijzinnig. Kuitert zag God als een macht die mensen ervaren bij geluksgevoelens en die ze ervaren als ze ontdekken dat ze afhankelijk zijn van een groter geheel.

Kuitert werkte in de jaren 60 al aan het samengaan van hervormde, gereformeerde en lutherse kerken tot de huidige Protestantse Kerk Nederland. Deze fusiekerk ontstond in 2004.

Daarnaast hield hij zich bezig met medisch-ethische kwesties als abortus en euthanasie. Hij was jarenlang lid van de Gezondheidsraad, een wetenschappelijk adviesorgaan voor de regering.

Bekijk hieronder een portret van van Kuitert gemaakt door Omroep Zeeland:

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl