Schets van het vikinggraf
NOS NieuwsAangepast

Eeuw na opgraving blijkt Vikingstrijder een vrouw

Zweedse archeologen hebben een opvallende ontdekking gedaan in een Vikinggraf dat al ruim een eeuw geleden werd gevonden. Al die tijd ging men ervan uit dat de resten van een man waren, maar nu blijkt het om een vrouwelijke strijder te gaan.

Het graf werd aan het eind van de 19de eeuw ontdekt in Birka bij Stockholm, een belangrijke handelspost in Vikingtijden. Het was overduidelijk de laatste rustplaats van een belangrijke krijger: archeologen vonden een zwaard, bijl, speer, schilden en pijlen. Een ander grafgift was een bordspel dat werd gebruikt om tactiek te leren. Ook werden er twee paardenskeletten gevonden.

Wetenschappers waren er destijds voetstoots van uitgegaan dat het om een man ging. Pas enkele jaren geleden viel het een archeoloog op dat de heupen wel erg breed waren en de jukbeenderen te verfijnd. Uit nieuw onderzoek naar de botten en dna op de resten blijkt dat het om een vrouw gaat.

Walkuren

De vrouw moet in de dertig zijn geweest toen ze stierf. Uit tandonderzoek bleek dat ze bereisd moet zijn geweest, iets wat past bij het beeld van rondtrekkende Vikingstrijders in de 9de en 10de eeuw.

Uit de grafgiften blijkt dat ze een belangrijke officier moet zijn geweest. "Uit het bordspel leiden we af dat ze zich met tactiek en strategie bezighield. Ze zal dus manschappen hebben aangevoerd in de strijd", zegt een van de onderzoekers.

Volgens de archeologen is dit de eerste keer dat er een vrouwelijke Vikingstrijder is ontdekt. Hoewel oude mythes gewag maken van vrouwelijke strijdgodinnen, zoals de Walkuren, denken de wetenschappers toch dat het eerder uitzondering dan regel was. "In dit geval zal haar afkomst misschien een rol hebben gespeeld. Daar hechtte men blijkbaar meer waarde aan dan aan haar sekse."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl