Samantha Geimer, het slachtoffer van het misbruik, en Roman Polanski AFP

De veertig jaar oude strafzaak tegen filmregisseur Roman Polanski wordt niet stopgezet, ondanks een verzoek van zijn slachtoffer daartoe. Dat heeft een rechter in Los Angeles bepaald.

In 1977 verkrachtte Polanski de 13-jarige Samantha Geimer. De regisseur gaf destijds in ruil voor strafvermindering toe dat hij het meisje had misbruikt. Daarmee verviel de aanklacht van verkrachting.

Polanski vluchtte daarna vanuit de Verenigde Staten toch naar het buitenland, omdat hij vreesde dat de rechter de afspraak niet zou nakomen. Er werd een internationaal opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Daardoor kan de regisseur van onder meer The Pianist en Chinatown niet vrij reizen. Hij vecht vanuit Europa het opsporingsbevel aan.

Geimer verzocht de rechter in juni om de zaak tegen Polanski te laten vallen. Ze zegt dat ze rust wil voor haar en haar familie. Ze zou meer zijn getraumatiseerd door de juridische gang van zaken dan door wat Polanski haar heeft aangedaan. Maar de rechter oordeelt dat "een zaak niet alleen kan worden stopgezet omdat dat het slachtoffer beter uitkomt".

STER reclame