Hollandse Hoogte

CDA, VVD, D66 en CU hebben in het formatieoverleg voorlopig afgesproken geen beslissingen te nemen over de kwestie van het meervoudig ouderschap, schrijft het AD. De partijen hebben afgesproken dat het nieuwe kabinet er onderzoek naar gaat doen en eventueel later met voorstellen komt. De krant publiceert al enkele dagen conceptafspraken uit het formatieoverleg, die in handen zijn van het AD.

De vier partijen denken verdeeld over de vraag of kinderen in juridisch opzicht meer dan twee ouders kunnen hebben. Het gaat daarbij om zaken als erfenissen, ouderlijk gezag, nationaliteit en achternaam. D66 en VVD zijn voorstander van een uitbreiding van de huidige regeling, maar het CDA en de Christenunie voelen er niets voor.

De discussie over het meervoudig ouderschap is actueel doordat gezinssituaties ingewikkelder zijn geworden. Zo zijn er vaker homostellen die met hulp van een derde partij een kind hebben gekregen. Tot dusver kunnen er slecht twee juridische ouders zijn.

Staatscommissie

Door af te spreken dat er onderzoek wordt gedaan naar een aanpassing van het familierecht, schuiven de partijen een besluit voor zich uit. Opmerkelijk daarbij is dat een staatscommissie al onderzoek gedaan heeft en afgelopen december al kwam met de aanbeveling om de wetgeving op het gebied van ouderschap en ouderlijk gezag uit te breiden.

De Commissie-Wolfsen adviseerde het kabinet om het aantal juridische ouders van een kind te beperken tot vier, verdeeld over maximaal twee huishoudens.

Het AD schrijft dat de partijen wel maatregelen hebben afgesproken om de situatie van homo's en transgenders te verbeteren, mogelijk als handreiking naar vooral D66. Zo zou 'onnodige geslachtsregistratie' zoveel mogelijk moeten worden beperkt, zoals transgenders graag willen. Ook zouden de partijen artikel 1 van de grondwet willen aanvullen met een verbod op discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en handicap.

STER reclame