Minder diesels lijkt wel tot meer CO2-uitstoot te leiden NOS Ooggetuige / Joost Mooij

De snelle afname van het aantal dieselauto's in Duitsland, maar ook in Frankrijk, België en in mindere mate in Nederland lijkt op korte termijn geen goed nieuws voor het milieu. De diesel is een stuk minder populair geworden, ten gunste van de benzineauto, die meer CO2 uitstoot.

"Het is mogelijk een ongewenst effect van het dieselschandaal", zegt Tom Huyskens van brancheorganisatie Bovag. "De diesel is afgedankt vanwege het gesjoemel met de uitstoot van stikstofoxide. Dat is schadelijk voor onze gezondheid. Maar de diesel is wat betreft CO2-uitstoot beter voor het milieu dan een benzineauto. Dat is de paradox van het dieselschandaal."

In met name grote diesellanden als Duitsland, Frankrijk en België zit de diesel in het verdomhoekje. In Duitsland is het marktaandeel in twee jaar tijd met zo'n twintig procent gedaald. In veel landen worden (fiscale) maatregelen genomen om de diesel verder terug te dringen.

Trendbreuk

En dat lijkt nu een effect op het milieu te hebben. De gemiddelde CO2-uitstoot per auto is in Duitsland in de eerste vijf maanden van dit jaar gestegen met 0,6 gram tot 127,6 gram. Een trendbreuk nadat de uitstoot sinds 2008 juist was gedaald van 170 gram naar 127 gram.

"De diesel was voor de politiek jarenlang een soort heilige graal om de CO2-uitstoot omlaag te brengen", zegt Huyskens. "Dus werd die auto gestimuleerd. Maar nu ligt de nadruk op de stikstofoxide en dan scoort de diesel slechter. En wordt de diesel onaantrekkelijk gemaakt. Het is een politieke keuze die wordt gemaakt."

Volgens Anne Knol van Milieudefensie valt dat CO2-voordeel van de diesel ten opzichte van een benzineauto erg mee. "Dat is wat de auto-industrie nu graag roept, maar de verschillen in uitstoot zijn de laatste jaren stukken minder geworden. Volgens een recent onderzoek van Transport & Environment blijkt dat een miniem voordeel te zijn van 4 gram uitstoot per gereden kilometer. Het liefst zou je zien dat mensen diesels inruilen voor elektrische auto's. Dan behaal je pas voordeel."

Overgangsfase

Volgens Clem Dickmann van Aumacom, een adviesbureau voor de autobranche, zitten we in een overgangsfase. "De auto-industrie belooft veel elektrische modellen maar op dit moment valt dat nog erg tegen. Tenminste als je een enigszins betaalbare mooie elektrische auto zoekt die minimaal zo'n 300 kilometer kan rijden op een volle batterij. Ik ben nu zelf op zoek naar zo'n auto, maar vind hem nog niet. Pas in 2020 gaat die markt echt lopen."

Voor de auto-industrie is dat de enige hoop, want de gemiddelde CO2-uitstoot moet de komende jaren drastisch omlaag. In 2021 is in Europa nog maar gemiddeld 95 gram per auto toegestaan. Als ze dat niet halen, hangt autofabrikanten stevige boetes boven het hoofd.

STER reclame