In de Eemshaven wordt de eerste paal geslagen van het transformatorstation voor de kabel naar Denemarken
NOS NieuwsAangepast

Groningers willen hoogspanningskabel liever onder de grond

  • Reinalda Start

    redacteur Binnenland

  • Reinalda Start

    redacteur Binnenland

Inwoners van Groningen en twaalf Groningse belangenorganisaties maken bezwaar tegen de bouw van een nieuwe hoogspanningskabel van de Eemshaven naar Groningen.

Tennet, beheerder van het hoogspanningsnet, hoopt in 2019 te beginnen met de aanleg van de kabel. Die is noodzakelijk omdat Tennet meer stroom vanuit de Eemshaven moet afvoeren.

Tot deze week hadden Groningers de gelegenheid te reageren op de plannen. Er kwamen zo'n veertig klachten binnen bij het ministerie van Economische Zaken, de vergunningverstrekker.

Weids landschap

Bewoners maken zich zorgen over het magneetveld van de kabels. Daar gaat straks veel meer stroom doorheen dan nu het geval is.

Het Groninger Landschap en cultureelerfgoedbeschermers vinden de kabelverbinding een verstoring van het weidse, vlakke Groningse landschap. Natuurorganisaties klagen dat belangrijke vogelbroedgebieden worden bedreigd door de hoge masten en hun dikke kabels.

Aanvankelijk maakten verschillende gemeenten en de provincie Groningen ook bezwaar tegen de nieuwe verbinding. Zij zitten in een spagaat. Om minder gas te kunnen winnen is het noodzakelijk andere energievormen te stimuleren. Tegelijkertijd zien ook de Groningse bestuurders met lede ogen aan dat het landschap wordt verstoord door de hoge masten en de kabels. Om hun tegemoet te komen, trekt minister Kamp ruim 19 miljoen euro uit voor natuurherstel.

Windenergie

Tennet staat te popelen om met de nieuwe verbinding aan de slag te gaan. De voorbereidingen zijn al in 2008 begonnen. Sinds die tijd is er veel veranderd. Elektrische auto's zijn in opmars. Er komen steeds meer windmolenparken en zonnepanelen. De ombouw van gas naar elektrisch is in gang gezet. Er komt steeds meer stroom uit Noorwegen en binnenkort ook uit Denemarken, dankzij nieuwe onderzeekabels.

"Wij hebben deze verbinding bovendien nodig om meer wind- en zonne-energie vanuit Duitsland te kunnen importeren", zegt een woordvoerder van Tennet. "Er wordt straks ook veel stroom opgewekt door de nieuwe windturbines en dankzij de geplande uitbreiding van zonne-energie in Noord-Nederland. Al deze stroom zal door de nieuwe verbinding getransporteerd worden", zegt ze.

Er loopt nu al een hoogspanningsverbinding van de Eemshaven naar Groningen. Die verbinding wordt in de toekomst gesloopt. Het gaat dus niet om een uitbreiding, benadrukt Tennet. In totaal gaat er meer weg dan er terugkomt, al met al zo'n 10 kilometer. Ook neemt het aantal gevoelige bestemmingen (woningen in een magneetveldzone) af, van zestig naar drie woningen, aldus Tennet.

Leed

Erik de Waal van de Natuur en Milieufederatie Groningen ziet ook de noodzaak van een betere hoogspanningsverbinding. Maar er zijn wat hem betreft genoeg alternatieven om de bezwaarmakers tegemoet te komen. Groningen lijdt al onder de gaswinning en juist in het gebied waar het leed het grootst is, wordt nu deze verbinding aangelegd, constateert de Waal.

Wat hem betreft kan de lijn beter ondergronds worden aangelegd. In delen van de Randstad gebeurt dat ook. Maar ook over land is er een beter alternatief, meent hij. "Zet de masten langs de Eemshavenweg, van Groningen naar de Eemshaven. Daar ga je niet door natuurgebied of ander cultureel-historisch belangrijk landschap."

De nieuwe verbinding loopt voor een groot deel langs het huidige traject. De sloop van de bestaande verbinding is een goede gelegenheid om het hele traject te verplaatsen, meent De Waal. Het huidige traject is er in de jaren 70 neergezet, in die tijd hadden burgers veel minder inspraak. Dat kunnen we nu herstellen, aldus De Waal.

Te duur

Het ministerie van Economische Zaken beslist over het tracé en kiest voor deze lijn. Maar ook Tennet ziet het alternatieve traject van de natuurorganisaties en bewoners niet zitten. Ook dan hangen de kabels langs een natuurgebied en woningen. De kabel zou bij het natuurgebied onder de grond moeten, stelt Tennet. Maar minister Kamp vindt dat te duur.

Als de minister de bezwaren van de Groningers naast zich neerlegt, rest hun alleen nog een gang naar de rechter.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl