RTV Utrecht

De Westdijk in Bunschoten-Spakenburg blijkt vorig jaar te zijn versterkt met vervuilde grond. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat in de grond zware metalen en een hoge concentratie zouten zitten, die vrijkomen en zich verspreiden in de bodem en het grondwater.

Waterschap Vallei en Veluwe spreekt van een groot probleem en stelt de aannemer aansprakelijk, meldt RTV Utrecht.

Voldoet niet aan regelgeving

De dijk werd in het voorjaar van 2016 over tweeënhalve kilometer versterkt. Daarvoor werd gebruikgemaakt van thermisch gereinigde grond.

Toen in de daaropvolgende zomer een sterke concentratie zout werd gevonden in de sloten in de buurt, besloot het waterschap onderzoek te doen. Daaruit is nu gebleken dat in de gebruikte grond meer en andere zware metalen zaten dan was opgegeven. Bovendien zat er een hoge concentratie zouten in. De grond voldoet daarmee niet aan de wet- en regelgeving.

Geringe risico's

Bij de dijk zijn nu waarschuwingsborden geplaatst. De GGD zegt dat er maar "zeer geringe gezondheidsrisico's voor mensen" zijn. Wel luidt het advies om dieren niet te laten drinken uit het water.

De sloot wordt sinds vorig jaar zomer geregeld doorgespoeld met zoet water. Daarnaast is de aannemer nu opgedragen om voor 1 december de vervuilde grond op te ruimen.

STER reclame