Duizenden gedetineerden bij controles betrapt op drugsgebruik

Aangepast
ANP

Gedetineerden en tbs'ers werden vorig jaar ruim 18.000 keer positief getest op drugsgebruik. Vooral het gebruik van cannabis ligt met 16.600 positieve drugstests hoog. In een aantal gevangenissen is bijna de helft van de controles op cannabis positief.

Naast cannabis, werd bij 1600 gevangenen vastgesteld dat zij cocaïne hadden gebruikt. In 730 gevallen werd er positief getest op opiaten zoals heroïne. Xtc- en amfetaminegebruik werd tientallen keren vastgesteld.

Het persbureau ANP vroeg het ministerie van Veiligheid en Justitie de uitslagen van urinecontroles in gevangenissen van de afgelopen drie jaar bekend te maken. Uit die cijfers blijkt dat het aangetoonde gebruik van cannabis en cocaïne toeneemt.

Geen voortdurende controle

Volgens het ANP blijkt uit de resultaten dat het niet uitzonderlijk is als er meer dan duizend positieve cannabistests per gevangenis zijn. In jeugdinrichtingen gaat het om enkele honderden tests.

Mogelijk ligt het drugsgebruik hoger dan uit de resultaten blijkt, omdat niet iedereen voortdurend wordt gecontroleerd. De tests vinden steekproefsgewijs plaats als er aanwijzingen zijn dat een gedetineerde gebruikt of als iemand vaker is betrapt. Sommige positieve tests zijn het gevolg van drugsgebruik voor een arrestatie of tijdens een verlof.

Door het verschil in het aantal urinecontroles per gedetineerde en het beveiligingsniveau van inrichtingen, zijn er geen percentages op te maken van gevangenen die verboden middelen gebruiken. Sommige inrichtingen herbergen gevangenen met drugsproblematiek, wat de drugsuitslagen in die inrichtingen moeilijk te vergelijken maakt met andere inrichtingen.

Vaker betrapt

Nederland telt 39.790 gedetineerden; het aantal van ruim 18.000 positieve drugstests lijkt dus hoog. Maar de cijfers gaan over het aantal drugstests. Of een gevangene vaker is betrapt, blijkt niet uit de gegevens.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt tegen het ANP dat drugsgebruik in de gevangenis niet is toegestaan en dat het een risico oplevert voor de veiligheid. "Het verbeteren van controle- en veiligheidsmaatregelen heeft de continue aandacht". Gedetineerden doen volgens het ministerie veel moeite om aan middelen te komen, vooral als zij verslaafd zijn.

Verontrustend

Frans Carbo van vakbond FNV noemt het aantal positieve drugstests verontrustend. "Vooral ook omdat het aantal stijgt, dat baart zorgen. Ook omdat het het topje van de ijsberg kan zijn. We weten niet precies hoeveel drugs er binnen zijn." Hij is bezorgd over de veiligheid van het gevangenispersoneel.

Onlangs concludeerde de inspectie dat het door tijdgebrek moeilijker is geworden voor gevangenispersoneel om smokkelwaar als drugs buiten de deur te houden. Volgens Carbo kan de werkdruk worden verlaagd door meer personeel in te zetten. "En de mensen moeten beter getraind worden, want daar is op bezuinigd." Carbo denkt dat een slecht arbeidsklimaat in de gevangenissen leidt tot een hoog verloop.

STER Reclame