ANP

De samenwerking binnen Air France-KLM verloopt zo stroef dat leidinggevenden twijfelen aan het voortbestaan van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie in de huidige competitieve markt. Dat staat in een intern rapport over de managementcultuur bij Air France-KLM, dat in handen is van de NOS.

Dertien jaar na de fusie tussen Air France en KLM is het wantrouwen tussen medewerkers van beide maatschappijen groot. De Nederlanders en de Fransen begrijpen weinig van elkaar, willen allebei de dominante partij zijn en stellen het belang van de groep niet voorop.

Een Franse en een Nederlandse onderzoeker spraken met bijna vijftig managers binnen de luchtvaartmaatschappij. Ze deden dat in opdracht van de vakbonden van Air France en KLM.

De Fransen hebben het idee dat de Nederlanders alleen maar denken aan geld en altijd klaarstaan om te vechten voor winst.

Intern rapport Air France-KLM

Voor de duvel niet bang

Uit de interviews komt naar voren dat medewerkers van Air France vinden dat KLM zijn eigen belangen vooropstelt en niet wil kijken naar de belangen van de Fransen. Omgekeerd vinden KLM'ers dat de belangen van de Nederlandse maatschappij niet voldoende gerespecteerd worden door Air France.

"De Fransen hebben het idee dat de Nederlanders alleen maar denken aan geld en altijd klaarstaan om te vechten voor winst. Dat ze voor de duvel niet bang zijn. De Nederlanders denken dat de Fransen vastzitten aan een hiërarchie en aan politieke belangen die niet per se dezelfde zijn als de belangen van het bedrijf", schrijven de onderzoekers.

Door het onderlinge wantrouwen loopt de samenwerking op veel terreinen spaak. Een van de managers zegt dat het wantrouwen wordt vergroot doordat medewerkers van beide maatschappijen "dagelijks" informatie lekken naar de pers om de publieke opinie te beïnvloeden.

De mate waarin medewerkers gedesillusioneerd zijn is schokkend.

Intern rapport Air France-KLM

'Pessimistisch, gefrustreerd en moegestreden'

Veel van de ondervraagden hebben het gevoel dat de fusie tussen de luchtvaartmaatschappijen niet aan de verwachtingen voldoet.

"De mate waarin medewerkers gedesillusioneerd zijn is schokkend", schrijven de onderzoekers. "Mensen zijn pessimistisch, gefrustreerd en moegestreden omdat ze het gevoel hebben dat er niet naar ze geluisterd wordt."

Toch zijn er ook voldoende medewerkers met een positieve houding, schrijven de onderzoekers. Ook is er nog altijd de wens om los te komen van stereotyperingen die het succes van Air France-KLM in de weg staan.

'Uiterst serieus'

De onderzoekers brengen in het rapport geen expliciet advies uit.

KLM zegt in een reactie de verschillende sentimenten te begrijpen, "gezien de discussies van de afgelopen jaren en maanden". Het bedrijf neemt de gevoelens van de werknemers "uiterst serieus" en voegt eraan toe "tot verbeteringen te komen daar waar dat nodig is".

STER reclame