Na 2021 geen chloortreinen meer over het spoor

Aangepast
anp

Uiterlijk eind 2021 moet een einde komen aan alle chloortransporten over het spoor in ons land. Dat staat in een intentieverklaring die het kabinet en AkzoNobel hebben getekend.

Sinds 2006 zijn er al geen structurele chloortransporten meer maar bij uitzondering was het vervoer van chloor over spoor nog mogelijk.

Botlek

In maart van dit jaar waren er nog elf 'incidentele' chloortransporten vanuit Duitsland. Het chloorgas is nodig voor onderhoud aan installaties.

Bedrijven die voor hun productieproces chloorgas nodig hebben kriigen dit doorgaans geleverd van AkzoNobel in het Botlekgebied. Maar als de productie daar -gepland of ongepland- stil staat, kunnen de bedrijven door de chloortransporten toch doorgaan.

Protesten

Tientallen jaren vervoerde AkzoNobel 's nachts chemische stoffen per spoor door Nederland. Uit angst voor ongelukken was er veel protest in plaatsen waar de treinen doorheen kwamen. Ontsnappend chloorgas zou voor levensbedreigende situaties kunnen zorgen.

In 2002 werd afgesproken dat er per jaar nog maximaal 10.000 ton chloor over het spoor mocht worden vervoerd.

Om de transporten definitief te beƫindigen gaat het chemiebedrijf in de chloorfabrieken in Rotterdam-Botlek investeren. Daartoe krijgt AkzoNobel ook deels geld van de overheid.

STER Reclame