Het Justitieel Complex op Schiphol, dat een uitzetcentrum bevat
NOS NieuwsAangepast

'Criminele vreemdeling niet vaak uitgezet'

Criminele vreemdelingen in Nederland worden niet vaak uitgezet, schrijft de Volkskrant. Volgens de krant heeft de overheid grote moeite om ze hun verblijfsvergunning af te nemen. Het kabinet versoepelde in 2012 de regels om buitenlandse veroordeelden die al lang in Nederland wonen uit te kunnen zetten. Maar rechters houden dat vaak tegen.

Het onderzoeksbureau van het ministerie van Veiligheid en Justitie schatte in 2012 dat het nieuwe beleid zou leiden tot 475 intrekkingen van verblijfsvergunningen per jaar. Maar dat zijn er veel minder. Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) raakten vorig jaar tachtig mensen hun verblijfsrecht kwijt vanwege een strafblad.

Ministerie: aantal stijgt

Het ministerie wijst er in een reactie op dat het aantal uitzettingen weliswaar achterblijft bij de verwachtingen van de onderzoekers in 2012, maar dat er wel degelijk een stijgende lijn in zit: in 2013 waren het er 20, in 2014 40, in 2015 60 en in 2016 80.

Verder benadrukt het ministerie dat het in deze cijfers alleen om "reguliere migranten" gaat, dus mensen die bijvoorbeeld naar Nederland zijn gekomen in verband met werk, studie of gezinshereniging. Asielzoekers en illegalen vallen er niet onder.

Argumentatie

Dat er minder vreemdelingen zijn uitgezet dan verwacht, komt volgens de IND mogelijk doordat rechters sinds de aanpassing in de wet meer eisen stellen aan de argumentatie om een verblijfsstatus in te trekken.

"Je moet in elk individueel geval onderbouwen dat de maatregel proportioneel is en opweegt tegen de persoonlijke gevolgen voor de vreemdeling", aldus een woordvoerder in de krant.

Soms gaat het om mensen die al vele jaren in Nederland wonen en hier een gezin hebben. Dat wordt meegewogen bij het bepalen of iemands verblijfsrecht wordt afgenomen.

Advocaten twijfelen of het zin heeft om verblijfsvergunningen in te trekken van mensen die al tientallen jaren in Nederland wonen. Vaak verdwijnen ze in de illegaliteit en is de kans dat ze opnieuw de fout in gaat groter.

Bestuursrechter Verburg van de rechtbank Midden-Nederland zei op NPO Radio 1 zich niet te herkennen in het beeld dat rechters in groten getale uitzettingen tegenhouden. Ook hij benadrukt dat de rechter meeweegt hoe lang iemand al in Nederland woont. Verder speelt mee hoe lang het geleden is dat het misdrijf is gepleegd en of er een "actueel gevaar is".

480 criminelen

Uit cijfers die het ministerie vorige week publiceerde blijkt dat in de eerste vijf maanden van het jaar 480 criminele vreemdelingen uit Nederland zijn vertrokken tijdens of na hun gevangenisstraf.

In die cijfers zijn wel alle groepen begrepen: dus reguliere migranten, asielzoekers en illegalen. Vorig jaar is van 44 asielzoekers de verblijfsvergunning geweigerd of ingetrokken, omdat ze een misdrijf hadden gepleegd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl