Zieke zeehond in de opvang A seal aan het Haringvliet in Stellendam ANP

Onderzoek naar opvang zieke zeehonden

time icon Aangepast

Een wetenschappelijke commissie gaat de opvang van zeehonden in Nederland onderzoeken. Staatssecretaris Van Dam wil de commissie laten onderzoeken wanneer opvang wel of niet nodig of gewenst is, en hoe de opvang moet worden georganiseerd.

In Nederland worden op vijf locaties zieke zeehonden opgevangen. Aanvankelijk gebeurde dat alleen bij Zeehondencentrum Pieterburen, bij A seal in Stellendam en bij Ecomare op Texel, maar een jaar geleden kregen ook twee stichtingen in Termunten en op Terschelling tijdelijk toestemming een opvang te beginnen.

Bemiddelaar

De opvangcentra zijn particuliere initiatieven en ontvangen geen subsidie van de overheid. Zij hebben allemaal hun eigen manier van werken. Een bemiddelaar van het kabinet heeft geprobeerd de centra zover te krijgen dat zij beter gingen samenwerken, maar dat is niet gelukt.

De 'ontheffingen' van de vijf centra, waarin de overheid toestemming geeft om in het wild levende dieren op te vangen, lopen vandaag af.

De wetenschappelijke commissie moet leiden tot een eenduidig beleid en een locatie of meerdere locaties aanwijzen waar zeehonden in de toekomst mogen worden opgevangen.

Virus

Onderzoekers van universiteit Wageningen, die al vanaf de jaren zestig de zeehondenpopulatie in de gaten houden, zeggen dat het de laatste jaren een stuk beter gaat met de dieren.

Inmiddels is het niet altijd nodig om zieke zeehonden op te vangen en weer naar zee terug te brengen. Vaak zijn ze nog drager van een virus en besmetten zij zo andere zeehonden.

Ook over de noodzaak van opvang en het dierenwelzijn moet de onderzoekscommissie een uitspraak doen. Dat zal voor maart 2018 gebeuren.

STER Reclame