Brand op de Hongaarse poesta, onderdeel van de Euraziatische steppezone EPA

Er zijn wereldwijd steeds minder natuurbranden. Dat is slecht nieuws, want steppes en savannes kunnen overwoekeren als er niet af en toe een brand over raast. Savannes zijn het leefgebied van olifanten, neushoorns, giraffen en zebra's.

Onderzoekers van NASA schrijven in het wetenschappelijk tijdschrift Science dat het aardoppervlak dat verwoest werd door brand met 25 procent afnam tussen 1995 en 2015. De afname was het grootst in Midden- en Zuid-Amerika, Noord-Afrika en de Euraziatische steppezone.

Nomadische landbouw

Klimaatverandering verhoogt het aantal natuurbranden, maar niet zo snel als dat menselijk ingrijpen het aantal natuurbranden verkleint. Daardoor neemt het totaal verbrande oppervlak af.

De verandering van landbouw is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor minder natuurbranden, zegt onderzoeker Niels Andela bij het Amerikaanse populair-wetenschappelijke tijdschrift Popular Science. Nomadische boeren steken zelf natuur in brand om het geschikt te maken, terwijl landbouw op een vaste plek juist wordt beschermd tegen branden. Tegelijkertijd graast het vee de graslanden zo kort, dat brandhaarden zich niet makkelijk kunnen verspreiden.

Meer in Noord-Amerika

In Canada en Alaska zijn juist meer bosbranden. Dat staat niet alleen in het rapport van NASA, de VU in Amsterdam publiceerde deze week ook een onderzoek naar bosbranden. Daaruit blijkt dat het aantal bosbranden dat door blikseminslag ontstond sinds 1975 met twee tot vijf procent per jaar toeneemt.

De toename aan branden in het noorden van de wereld heeft juist wel schadelijke gevolgen. Ook op de toendra ontstaan bosbranden, waardoor de grote hoeveelheid koolstof die in de permafrostbodem ligt opgeslagen vrij kan komen. Bovendien is na een brand het land een zeer geschikte voedingsbodem voor bomen, waardoor het landschap sterk kan veranderen.

STER reclame