ANP

Verschillende organisaties, waaronder het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau, gaan onderzoek doen naar een ander boetesysteem voor het verkeer. Minister Blok schrijft aan de Tweede Kamer dat hij wil laten onderzoeken of een nieuw boetesysteem voor verkeersovertreders uitvoerbaar en haalbaar is.

Minder verkeersslachtoffers

Met een zogenoemd progressief boetestelsel kan de verkeersveiligheid mogelijk worden verbeterd. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat een telkens hogere boete voor hardrijders die vaker in de fout gaan, kan leiden tot jaarlijks 30 minder verkeersdoden en 400 minder zwaargewonden. In het onderzoek is alleen gekeken naar overtredingen waar geen rechter aan te pas komt. Het effect op het gedrag van veelplegers en zware overtreders is onduidelijk.

De PvdA wil dat de boetes voor een eerste lichte verkeersovertreding omlaag gaan en dat mensen die vaker over de schreef gaan juist meer betalen. Toenmalig minister Van der Steur liet daar al onderzoek naar doen, omdat hij vond dat er te veel haken en ogen aan dat voorstel zitten.

Eigenaar

Volgens minister Blok is onder meer een nadeel dat ook bij een progressief stelsel de eigenaar van de auto de hogere boetes zal krijgen en niet per definitie de bestuurder. De boetes worden gegeven op basis van het kenteken, dus ook als een auto bijvoorbeeld regelmatig wordt uitgeleend of verschillende bestuurders heeft die in de fout gaan, gaat de telkens oplopende boete naar degene op wiens naam het kenteken staat.

STER reclame