ANP

De PvdA moet de komende jaren veranderen van een klassieke bestuurderspartij in een brede volksbeweging. Dat is een van de aanbevelingen in een rapport over de verkiezingsnederlaag dat vandaag wordt gepresenteerd.

Het partijbestuur vroeg burgemeester Depla van Breda om de grootste nederlaag in de parlementaire geschiedenis te analyseren. De sociaal-democraten verloren 29 zetels. In een gesprek met Trouw zegt Depla: "Als de PvdA een eigen zuiltje wordt, kunnen we beter ophouden te bestaan."

Netflixisering

Volgens de burgemeester moet de PvdA zich "volledig focussen" op de thema's werk en inkomen, zorg, milieu en multiculturele samenleving.

Hij noemt de 'netflixisering' van de maatschappij een van de oorzaken van de instorting van de partij. Depla zegt dat de samenleving uiteenvalt in kleine groepjes die in hun eigen 'informatiebubbel' leven, met elk hun eigen partij. De PvdA heeft volgens hem juist altijd gestaan voor verbinding tussen de verschillende bevolkingsgroepen. "We moeten maatschappelijke ontwikkelingen aanpakken die voor al die groepen van belang zijn."

Volgens Depla moet de PvdA "het ideaal van een brede, progressieve volkspartij niet verlaten" en moet de partij zichzelf weer "een duidelijk smoelwerk geven". Hij noemt het een misverstand dat je alleen invloed hebt als je macht hebt. "Terwijl je in een kabinet juist heel beperkt bent, omdat je zit vastgeketend aan een regeerakkoord."

Meeregeren

In theorie kan de PvdA best meeregeren, zegt Depla, als een coalitie over rechts echt niet mogelijk is. "Maar we moeten onze geloofwaardigheid niet op het spel zetten omdat andere partijen niet durven."

STER reclame