NOS Nieuws

Dekker biedt excuses aan, maar geen extra geld voor onderwijs

Demissionair staatssecretaris Sander Dekker heeft excuses aangeboden voor zijn uitspraak in een debat van een aantal weken geleden. Daarin zei hij dat een klas vol pubers zwaarder is dan eentje met basisschoolleerlingen. Hij gaf tijdens het congres van de PO-Raad in een zaal vol schoolbestuurders, leraren en schoolleiders toe dat hij andere woorden had moeten kiezen en nu de hand in eigen boezem moet steken.

Voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten deed tijdens het congres de oproep om meer geld vrij te maken voor het onderwijs. Hier ging Dekker niet in mee. Hij wil niet dat er alleen maar naar geld wordt gekeken als oplossing van het lerarentekort en de werkdruk. 'Kom niet iedere week met een nieuwe claim".

Dekker zegt dat niet aan alle wensen van de sector voldaan kan worden; dat zou namelijk op een bedrag van vele miljarden uitkomen. Hij roept daarom op om samen te kijken naar waar de nood het hoogst is.

Stille reserves

Volgens de staatssecretaris moeten schoolbesturen er meer aan doen om (toekomstige) leraren aan zich te binden. Dit kunnen ze doen door betere carrièreperspectieven te bieden en betere begeleiding. Daarnaast geeft hij weer aan dat hij wil dat de "stille reserves" worden gemobiliseerd: mensen die wel een lesbevoegdheid hebben maar niet voor de klas staan.

De administratieve druk is vooral gecreëerd in de praktijk en moet dus ook daar opgelost worden, zegt Dekker. Schoolbestuurders moeten samen met docenten kijken wat echt nodig is en hoe ze slimmer om kunnen gaan met het papierwerk dat overblijft.

Geen groeimogelijkheden

Dekker vindt het te makkelijk om het een financiële kwestie te maken. Er is als een van de weinige posten op de overheidsbegroting de laatste jaren meer geld gegaan naar onderwijs. "Per leerling is er de afgelopen jaren 1000 euro meer geïnvesteerd."

Voor veel beginnende leraren is het startsalaris niet het probleem, maar het gebrek aan doorgroeimogelijkheden. Daar zou ik graag met de sector over door willen praten."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl