ANP

De gemeente Rotterdam mag oude benzineauto's niet meer uit het centrum weren. Dat heeft de rechtbank besloten. Het gaat om benzinewagens van voor 1 juli 1992. Het verbod van diesels van voor 2001 blijft in stand.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, stelde de gemeente vorig jaar een milieuzone in. Een groep van veertien autobezitters was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter.

De rechtbank oordeelt dat de gemeente onvoldoende rekening heeft gehouden met de belangen van mensen met een oude benzineauto. Ook kan de gemeente volgens de rechtbank onvoldoende aantonen dat die wagens een onevenredig deel van de vervuiling in de stad veroorzaken.

Boetes

De rechtbank stelt verder dat er zo weinig oude benzineauto's zijn dat het effect van het weren ervan verwaarloosbaar is. Volgens een rapport van TNO maken ze slecht 0,14 procent van het totale verkeer uit.

Het Rotterdamse college beraadt zich op verdere stappen, maar zegt in afwachting daarvan geen boetes te geven aan automobilisten die met benzineauto's van voor 1992 de milieuzone binnenrijden. Volgens het college blijft het grootste deel van de milieuzone in stand met de uitspraak van de rechtbank.

STER reclame