ANP
NOS Nieuws

'Belastingvoordeel expats kan wel wat minder royaal'

Hij werkt, de regeling die het expats in Nederland financieel iets makkelijker moet maken. Maar hij kan misschien nog wel wat zuiniger. Dat oordeelt onderzoeksbureau Dialogic, dat op verzoek van het ministerie van Financiën de zogenaamde 30-procentregeling onderzocht.

Volgens die bepaling kunnen sommige buitenlandse werknemers die in Nederland aan de slag gaan in aanmerking komen voor een soort belastingvrijstelling. Die moet ervoor zorgen dat het aantrekkelijk is voor bedrijven om zich in Nederland te vestigen, en dat buitenlandse deskundigen hier aan de slag willen.

Het gaat met name om mensen met speciale vaardigheden of kennis die in Nederland niet of slecht te vinden zijn, zoals bijvoorbeeld ICT-specialisten of wetenschappelijk onderzoekers.

Vorig jaar riep de Algemene Rekenkamer het ministerie al op om de effectiviteit van dit extraatje voor expats, dat de staat jaarlijks rond de 800 miljoen euro kost, verder te onderzoeken.

Effectief maar scheef

De regeling is succesvol, oordeelt Dialogic nu in een 156 pagina's tellende evaluatie. Ze zorgt voor deskundige werknemers, minder administratief gedoe en maakt Nederland inderdaad aantrekkelijker voor bedrijven. Maar het kan goedkoper.

Zo zou het mogelijk net zo effectief zijn om de korting niet acht maar vijf jaar aan te bieden. Dat zou ook meer in lijn zijn met regelingen in andere Europese landen.

Dat de veel hogere kosten voor het levensonderhoud in Nederland wel worden meegenomen, maar geen rekening wordt gehouden met veel hogere inkomsten in Nederland, vinden we opmerkelijk.

Dialogic

En ook de vergoeding voor inkomens boven de 100.000 euro kan misschien wel wat minder. Wie zo veel verdient, profiteert namelijk relatief veel van de belastingvrijstelling, terwijl maar een klein deel van het loon naar expatkosten gaat.

Bovendien is de regeling eenzijdig, vindt het onderzoeksbureau. Er wordt wel in meegenomen dat een leven in Nederland voor expats uit lagelonenlanden zoals India relatief duur is, maar niet dat ze hier omgekeerd vaak ook relatief veel verdienen.

Wat er met de aanbevelingen van het onderzoeksbureau zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Dat is aan een volgend kabinet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl