Grote sterns op Griend. Kuikens schuilen onder hun ouders tegen de harde wind Natuurmonumenten, Laura Govers

Weggespoelde nesten, nat geworden eieren en afgeslachte kuikens. De storm van de afgelopen dagen, met windstoten tot kracht 11, heeft op het vogeleiland Griend in de Waddenzee tot problemen geleid.

De visdief, noordse stern en kokmeeuw broeden vrij laag op het eiland. Honderden nesten van kokmeeuwen en andere meeuwensoorten en tientallen nesten van visdieven en noordse sterns zijn door het hoge water in zee gespoeld.

Eieren van soorten als de lepelaar zijn door het hoge water nat geworden, maar volgens een woordvoerder van Natuurmonumenten is er een goede kans dat ze straks gewoon zullen uitkomen.

Zilvermeeuwen vechten om een kokmeeuwkuiken Date Lutterop, Natuurmonumenten

Jonge kokmeeuwen hadden extra pech. Door de storm was het gebied waar zilvermeeuwen normaal gesproken op zoek gaan naar mossels en krabbetjes onder water gelopen. Om hun honger te stillen hebben ze een verdere slachting aangericht onder de kuikens van de kokmeeuwen.

Een van de belangrijkste vogelsoorten op het eiland is de grote stern, die maar op weinig plekken in Nederland broedt. Nesten van deze vogel zijn volgens Natuurmonumenten net droog gebleven.

De schade onder de vogels had overigens nog veel groter kunnen zijn. Er werd door de storm een waterpeil verwacht dat dertig centimeter hoger lag, maar zover is het niet gekomen. Dat betekende de redding van honderden nesten.

Vogelwachten

Het eiland Griend is eigendom van Natuurmonumenten en ligt precies tussen Terschelling en Harlingen in de Waddenzee. Er broeden jaarlijks duizenden vogels, omdat er geen natuurlijke vijanden op het eiland zijn. Twee vogelwachten van Natuurmomenten zijn tijdens het broedseizoen op het eiland om een oogje in het zeil te houden.

Jonge lepelaars op Griend Natuurmonumenten, Date Lutterop

STER reclame