Marcel de Vries, de oud-treasurer van Vestia, tijdens zijn verhoor in de parlementaire enquete Woningcorporaties in 2014 ANP

De voormalige kasbeheerder van woningcorporatie Vestia moet een schadevergoeding van 11,5 miljoen euro betalen aan Vestia wegens smeergeld. Dat heeft de rechter bepaald in het proces van Vestia tegen de oud-werknemer.

Marcel de Vries was de financiële man bij de woningcorporatie. Tussen 2002 en 2011 kocht hij via een tussenpersoon rentederivatencontracten bij banken, met een totale waarde van 24 miljard euro.

De banken betaalden de tussenpersoon fees, een premie voor het aanbrengen van de rentecontracten. De tussenpersoon betaalde een deel van het geld als smeergeld door aan De Vries. In totaal ontving De Vries ruim 10 miljoen euro aan betalingen. Onrechtmatig, oordeelde de rechter.

Roekeloos

De renteverzekeringen moesten Vestia beschermen tegen hogere rentelasten en leverden geld op als de rente omhoog ging. Maar door de financiële crisis dook de rente omlaag en dat kostte de woningcorporatie een vermogen. Vestia stond op omvallen en moest met 2 miljard euro overeind worden gehouden door andere woningcorporaties.

De rechter concludeert dat de betalingen belangrijk waren voor De Vries zelf en het belang van Vestia op geen enkele manier dienden.

Bovendien heeft De Vries roekeloos gehandeld. Hij had onvoldoende zicht op de financiële risico's van de omvangrijke derivatenportefeuille en verzaakte daarmee zijn taak als kasbeheerder. De afkoop van de derivaten leverde Vestia veel schade op en daar is De Vries medeaansprakelijk voor.

Welke schadevergoeding hij voor dit onderdeel aan Vestia moet betalen, stelt de rechter later vast.

Ontslag

De Vries werd in 2012 op staande voet ontslagen. De Vries vocht zijn ontslag aan, wilde zijn werk terug en wilde doorbetaling van achterstallig salaris, vakantiegeld en pensioenpremies.

De rechter oordeelt echter dat het ontslag terecht was en hij niet kan terugkeren. Ook krijgt hij geen vergoeding van Vestia.

Bestuurder Willy de Mooij van Vestia noemt de uitspraak gerechtigheid voor gedupeerde huurders en collega's van Vestia. "Wij hebben altijd gezegd dat wij de schade van het derivatendebacle op verantwoordelijken willen verhalen."

Topman Erik Staal en een paar commissarissen troffen in 2016 een schikking voor 4,8 miljoen euro met Vestia. De aansprakelijkheid voor de derivatenproblemen werd daarbij in het midden gelaten.

STER reclame