Universiteit Groningen
NOS Nieuws

Promoveren mag straks ook bij universitair hoofddocenten

Er kan straks ook gepromoveerd worden bij een universitair hoofddocent. Nu kan dat alleen nog bij een hoogleraar. De partijen in de Eerste Kamer hebben unaniem ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker dat dit mogelijk maakt.

De bedoeling is dat er daardoor betere loopbaanperspectieven komen voor onderzoekers in Nederland. Ook sluit het ruimere promotierecht beter aan bij de internationale ontwikkelingen.

Als je promoveert doe je wetenschappelijk onderzoek en doe je daarvan verslag in een proefschrift. Als het onderzoek is afgerond en verdedigd krijg je een doctorsgraad. Die wordt in de nieuwe wet gelijkgesteld aan de in de Angelsaksische wereld gangbare PhD-graad.

Met de nieuwe wet moet het verder aantrekkelijker worden voor Nederlandse studenten om in het buitenland te gaan studeren en voor buitenlandse studenten om hier te komen studeren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl