Het incassobureau kan een deurwaarder inschakelen ANP

De beroepsorganisatie van deurwaarders, KBvG, moet erop toezien dat deurwaarders ongeoorloofde financiële banden met incassobureaus verbreken. Dat schrijft demissionair minister Blok van Justitie in antwoord op vragen van Kamerlid Van Nispen (SP).

Onder deurwaarders woedt een discussie over onafhankelijkheid. De beroepsgroep moet volgens de wet evenwichtig de belangen dienen van zowel schuldeiser als schuldenaar. Maar sommige deurwaarderskantoren worden financieel op de been gehouden door een incassobureau. Die nemen soms een belang in een deurwaarderskantoor als eigenaar.

Tegenstanders van dit soort constructies vinden dat een deurwaarder niet 'twee heren kan dienen': het incassobureau heeft er belang bij dat de deurwaarder er alles aan doet om de schuldenaar tot betalen te bewegen. Maar het belang van de schuldenaar kan zo ondersneeuwen, bijvoorbeeld door het weigeren van een schappelijke betalingsregeling of het al dan niet gedeeltelijke kwijtschelden van de schuld.

Moeilijk

Veel deurwaarders hebben het financieel moeilijk. Doordat de griffiekosten zijn gestegen halen schuldeisers minder snel vonnissen bij de rechter waarmee deurwaarders aan de slag kunnen. Ook hebben deurwaarders te maken met marktwerking. Hun werkterrein is niet meer regionaal beschermd.

Iedere deurwaarder mag door het hele land werken, waardoor de concurrentie toeneemt. Grote schuldeisers, zoals incassobureaus en het Centraal Justitieel Incasso Bureau, besteden hun opdrachten bij deurwaarders aan. Allemaal omstandigheden die de prijs drukken waarvoor deurwaarders werken.

Incassobureaus kunnen in het financieel moeilijke getij soelaas bieden. Kantoorkosten kunnen worden gedeeld en vorderingen worden makkelijk doorgespeeld van incassobureau naar deurwaarder.

Het vorderen in opdracht van je eigen aandeelhouder staat op gespannen voet met onze onafhankelijkheid.

Hans Groenewegen, Deurwaardersbelangen.nu


Deurwaarders die dergelijke samenwerkingsverbanden verwerpen, klagen over een oneerlijk speelveld. Zij hebben niet de efficiëntievoordelen van collega's die wel samenwerken met incassobureaus. Deze groep deurwaarders heeft inmiddels een eigen branchevereniging, Deurwaardersbelangen.nu.

Voorzitter Hans Groenewegen: "Het merendeel van onze leden vindt dat een incassobureau helemaal geen financieel belang mag hebben in een deurwaarderskantoor. Het vorderen in opdracht van je eigen aandeelhouder staat op gespannen voet met onze onafhankelijkheid." Groenewegen zegt blij te zijn met het standpunt van minister Blok.

Verordening

De spelregels voor financiële deelnemingen in deurwaarderskantoren staan in een verordening van de beroepsorganisatie KBvG. Zo mag een incassobureau voor maximaal 49 procent eigenaar zijn van een deurwaarderskantoor.

KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk zegt dat in de afgelopen jaren bij enkele deurwaarderskantoren de belangen naar beneden zijn bijgesteld, tot onder het maximum. De verordening wordt volgens de KBvG herzien, in overleg met het ministerie van Justitie.

STER reclame