Herman Tjeenk Willink ANP

Herman Tjeenk Willink (PvdA), oud vice-president van de Raad van State en Minister van Staat, moet de nieuwe informateur worden. Hij moet gaan bekijken of er toch nog een meerderheidskabinet is te vormen. Ook een minderheidskabinet behoort tot de mogelijkheden.

Dat schrijft informateur Schippers in haar eindverslag, dat ze zojuist overhandigde aan Kamervoorzitter Arib. Ze schrijft dat ze heeft geconstateerd dat iedere geopperde coalitie stuit op bezwaren van de betrokken fracties. Daarmee rondt ze haar opdracht af.

Gerichte tussenstap

Toch constateert Schippers dat beweging mogelijk is. Daarom stelt ze een "gerichte tussenstap" voor, "waarin partijen nieuwe bereidheid kunnen vinden om zonder voorwaarden vooraf het onderlinge gesprek aan te gaan".

Schippers: Tjeenk Willink is nieuw, vers en heeft ervaring

Deze uitslag vraagt om een formatie die meer tijd kost.

informateur Schippers
Wie is Herman Tjeenk Willink?

De PvdA'er Tjeenk Willink, die bereid is de rol van informateur op zich te nemen, moet meteen gericht combinaties van partijen uitnodigen voor een gesprek, schrijft Schippers. Een nieuwe verkenningsronde is overbodig.

In een toelichting zei Schippers dat de verkiezingsuitslag tot een complexe situatie heeft geleid. Het politieke landschap is versnipperd. "Deze uitslag vraagt om een formatie die meer tijd kost. Partijen moeten de oversteek maken naar partijen die inhoudelijk veel verder weg liggen."

Nieuwe informateur kan gaan oogsten

Ze ziet geen definitieve breuken of impasses. "Standpunten die nu ingenomen zijn, kunnen in een volgende fase nog weer veranderen." Schippers hoopt dat ze zaak losgewoeld heeft, en dat de nieuwe informateur kan gaan oogsten.

Informateur Schippers geeft haar nieuwe verslag aan Kamervoorzitter Arib ANP

Tjeenk Willink was in het verleden bij veel formaties betrokken, in de tijd dat koningin Beatrix nog een rol speelde in het proces. Hij was een van haar belangrijkste adviseurs. Sinds de formatie van het huidige kabinet is de rol van het staatshoofd overgenomen door de Tweede Kamer.

De Kamer praat morgen over het verslag van Schippers. Dan wordt ook de benoeming van Tjeenk Willink verwacht.

STER reclame