ANP

De Tweede Kamer wil dat de kerncentrale in Tihange in België dichtgaat. Tegen de zin van minister Schultz vraagt de Kamer het kabinet zich te scharen achter de oproep van Duitsland en Luxemburg om de centrale te sluiten.

Volgens de meerderheid zijn er zoveel veiligheidsproblemen dat het niet verantwoord is Tihange nog langer in werking te laten. De centrale wordt geregeld stilgelegd.

In een motie van Partij voor de Dieren-Kamerlid Wassenberg en anderen wordt benadrukt dat de Belgische toezichthouder zware kritiek heeft op het veiligheidsbeleid in Tihange en dat bij een kernramp Nederland, Duitsland en Luxemburg zwaar worden getroffen. Tihange ligt niet ver over de Nederlandse grens.

Minister Schultz zei vorige week in de Kamer dat er ondanks de onrust over incidenten nu geen reden is om tot sluiting over te gaan. Ze benadrukte dat Belgische en internationale instanties de veiligheid controleren en dat ook de Nederlandse toezichthouder meekijkt. En Schultz zit er naar eigen zeggen zelf ook bovenop.

Maar de Kamer is daardoor niet overtuigd. De motie werd gesteund door een kleine meerderheid van D66, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50Plus, Denk en SGP.

STER reclame