Tekening van Volkert van der G. in de rechtbank
NOS Nieuws

'Grondrechten Volkert van der Graaf geschonden'

De grondrechten van Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, zijn geschonden doordat er persoonlijke gegevens over hem zijn uitgelekt, vlak voordat hij in 2014 vrijkwam.

Dat concludeert de Nationale ombudsman naar aanleiding van een klacht die Van der Graaf bij hem heeft ingediend, schrijft de Volkskrant. Het rapport over de zaak is in april opgesteld en staat geanonimiseerd op de site van de Nationale ombudsman.

"Verzoeker heeft gedetineerd gezeten vanwege een delict waar media-aandacht voor bestond", heet het in het rapport. Van der Graaf stelt dat een medewerker van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) of de reclassering informatie over hem naar buiten heeft gebracht die deels onjuist was.

Het gaat om een pagina uit zijn gevangenisdossier waarin staat dat hij sociaal, suïcidaal en niet vluchtgevaarlijk is. De informatie over suïcidaliteit klopt niet, zegt Van der Graaf. Hij deed zijn beklag bij de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, maar die kon geen duidelijkheid over de zaak geven.

Extra alert

De Nationale ombudsman vindt de klacht gegrond, omdat de overheid de grondrechten van burgers moet respecteren. Een van die rechten is de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Hij noemt het aannemelijk dat de informatie via de overheid is uitgelekt en stelt vast dat er bij de DJI een verouderd computersysteem wordt gebruikt, waarbij bovendien niet wordt geregistreerd met wie gegevens over gedetineerden worden gedeeld.

"Gelet op de persoon van verzoeker is de Nationale ombudsman van oordeel dat de staatssecretaris/DJI in zijn geval - vanuit het behoorlijkheidsperspectief - extra alert hadden moeten zijn en extra zorgvuldig met de betreffende informatie hadden moeten omgaan", concludeert ombudsman Van Zutphen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl