Fred Teeven
NOS NieuwsAangepast

'Uitspraken Teeven over bezuiniging op advocatuur ontluisterend'

"Ontluisterende uitspraken van de voormalige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie." Dat is de reactie van Bart van Tongeren van de Nederlandse Orde van Advocaten op uitspraken van voormalig staatssecretaris Fred Teeven in De Groene Amsterdammer.

In het weekblad zegt Teeven (VVD) dat hij heeft bezuinigd op de advocatuur omdat hij "verstrenging" van het strafrecht er niet doorheen kreeg toen de VVD met de PvdA ging regeren. Teeven wilde graag minimumstraffen invoeren, maar de PvdA wilde daar niet aan.

"Toen heb ik me toegelegd op de bezuiniging op de advocatuur", citeert De Groene Teeven in het artikel. "Het is een andere manier om hetzelfde effect te bereiken. Als je aan een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging." Het stuk is het derde in een reeks over de vraag 'Beleven we een emotionalisering van het strafrecht?'.

Van Tongeren hekelt de motieven van Teeven en vindt dat de bezuinigingen moeten worden teruggedraaid of stopgezet. "Afknijpen van verdediging in strafzaken beperkt de toegang tot het recht en is een aantasting van de rechtsstaat", stelt Van Tongeren op Twitter. In een toelichting aan de NOS zegt Van Tongeren dat hij een onafhankelijk onderzoek wil naar het effect van de al doorgevoerde bezuinigingen. "Ik wil weten wat de consequenties zijn voor burgers en toekomstige verdachten."

'Verbijsterend'

Ook de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) heeft gereageerd op het interview. De vereniging noemt de uitlatingen van Teeven "schokkend" en "verbijsterend".

"Wij vinden het onverteerbaar dat de doorgevoerde en nog door te voeren bezuinigingen - anders dan ons stelselmatig is voorgehouden - niet uit financiële noodzaak werden en worden doorgevoerd", schrijft het bestuur van de NVSA.

Teeven gaat in De Groene Amsterdammer ook in op het onterecht vastzetten van verdachten. Van alle Europese landen worden verdachten in Nederland het snelst en het vaakst voorlopig vastgezet. Dat gebeurt steeds vaker ten onrechte, legt het weekblad de oud-staatssecretaris voor. "Ik lig daar niet wakker van", is Teevens antwoord.

"Elke dag dat we zo'n verdachte te pakken hebben kan ook een voordeel zijn", zegt Teeven. "En het is ook zo dat als iemand wordt vrijgesproken het nog niet wil zeggen dat hij het niet heeft gedaan."

Het College voor de Rechten van de Mens was in maart nog kritisch op Nederlandse rechters omdat zij vaak niet goed onderbouwen waarom iemand in voorlopige hechtenis moet worden genomen of gehouden.

Een handjevol beroepscolumnisten

In zijn periode als Kamerlid en staatssecretaris maakte Teeven zich sterk voor strenger straffen. In De Groene Amsterdammer zegt hij daarover: "Als je te hoge straffen oplegt, heb je alleen last van de NRC, en een handjevol beroepscolumnisten. Als je te laag straft, heb je van 70 procent van Nederland last."

Teeven was tussen 2010 en 2015 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, onder partijgenoot Ivo Opstelten. Hij stapte op vanwege de zogenoemde Teevendeal en werd daarna weer Kamerlid.

Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen was hij niet herkiesbaar. Zijn naam gaat rond als kandidaat voor de Raad van State.

Op sociale media uitten veel advocaten hun verbazing en woede over Teevens uitlatingen:

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl