Een medewerker van De Kindertelefoon aan het werk
NOS NieuwsAangepast

Weer meer kinderen zoeken contact met De Kindertelefoon

De Kindertelefoon heeft vorig jaar 242.355 gesprekken gevoerd via telefoon of chat. Dat is 39.000 meer dan het jaar daarvoor. In 2015 nam het aantal kinderen dat contact zocht ook al toe, met bijna 23.000. Het grootste deel van de contacten, 79 procent, verliep via de telefoon, de rest via een chatfunctie.

De verklaring voor het stijgende aantal is gelegen in een efficiëntere werkwijze, legt een woordvoerder uit. Er zijn landelijk afspraken gemaakt over de werkwijze, de tijd die per gesprek kan worden besteed en de manier van registeren. Daardoor is de hulplijn voor kinderen van 8 tot 18 jaar in staat om meer gesprekken af te handelen.

Pesten

De meeste vragen, 9 procent, gingen over pesten, een onderwerp dat al jaren in de top-3 staat. Kinderen willen graag weten wat ze moeten doen als ze zelf worden gepest, maar ook als ze zien dat anderen gepest worden. De Kindertelefoon verklaart het aantal gesprekken over pesten uit de grote maatschappelijke aandacht die er is voor het onderwerp.

Andere onderwerpen die sterk leven zijn relaties (7 procent van de gevoerde gesprekken) en seksualiteit (ook 7 procent). Ook mishandeling en kwesties over het lichaam komen vaak ter sprake.

De Kindertelefoon wordt het meest benaderd door de groep van 10- tot 15-jarigen, vooral door kinderen tussen de 13 en de 15 jaar. Dat is niet onlogisch, stelt De Kindertelefoon in zijn jaarverslag: in die periode stappen kinderen over naar de middelbare school en komen ze in de puberteit, wat veel vragen en onzekerheden meebrengt.

Voortbestaan

Vorige maand luidde De Kindertelefoon de noodklok over zijn voortbestaan. Vanaf 1 januari krijgt de hulplijn geen geld meer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Maar staatssecretaris Van Rijn heeft beloofd dat De Kindertelefoon behouden blijft. Hoe hij dat gaat doen, is nog niet bekend.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl