Economie trekt aan, meer ongelukken op de werkvloer

Bron: Inspectie SZW

In 2016 zijn 70 mensen door hun werk om het leven gekomen, 19 meer dan in 2015. Het totaal aantal ongelukken steeg met 14 procent tot 2459, constateert de Inspectie SZW.

"Werknemers die de ultieme prijs betaalden voor vaak onnodige fouten", zegt Inspecteur-generaal Kuipers over de werknemers die overleden. "Als bedrijfsleven en overheid hebben we de morele plicht om van hun dood te leren."

Volgens de inspectie zijn de dodelijke ongevallen een gevolg van een op zich positieve ontwikkeling: de groeiende economie. Juist in groeisectoren als de industrie, bouw, handel en afvalbeheer kwamen de werknemers om het leven.

Leeftijd

De meeste slachtoffers van arbeidsongevallen vielen in de leeftijdscategorie├źn 15-24 jaar en 55 jaar en ouder. Het aantal dodelijke ongevallen is het hoogst in de categorie 65 jaar en ouder.

Risico

Het aantal onderzochte arbeidsongevallen nam in 2016 toe tot 2500 en in meer dan de helft van de gevallen bleken de regels niet te zijn nageleefd. Toch presteert Nederland beter dan de andere EU-landen.

Uitzendkrachten lopen twee keer zoveel risico op een ongeluk op het werk als werknemers in vaste dienst. Van zzp'ers heeft de inspectie te weinig informatie voor zo'n analyse.

Bouw

In de bouw nam niet alleen het werk, maar ook het aantal slachtoffers toe. In 2016 vielen er zestien doden. Oorzaken zijn hogere werkdruk, langere werktijden en inzet van minder ervaren personeel en uitzendkrachten.

Uitbuiting

De Inspectie onderzocht ook uitbuiting. Zeventien onderzoeken zijn in 2016 afgerond, er lopen er nog vijftien. De inspecteurs troffen bijvoorbeeld werknemers aan die dag en nacht bij meer dan 30 graden in een wasserij werkten. En een zwakbegaafde man die zonder betaling moest werken en 's avonds werd opgesloten.

Een gezamenlijk onderzoek met de Belastingdienst naar een transportbedrijf bracht aan het licht dat de chauffeurs niet als zzp'er maar als werknemer werkten. Het bedrijf moest alsnog 1 miljoen euro belasting betalen.

Schijnconstructies

In 2016 werden tweehonderd gevallen van nep-dienstverbanden onderzocht. Het gaat om oplichting door de werkgever en de werknemer samen, om zo een uitkering of een lening te kunnen krijgen.

Ook wees de IND door deze onderzoeken de helft van de aanvragen voor gezinshereniging af, omdat de aanvrager in het echt helemaal geen baan bleek te hebben.

In 2018 wil de inspectie zich ook richten op ingewikkelde schijnconstructies en het naleven van cao's.

Politie

Ook de politie overtrad de regels. De Inspectie legde een wegcontrole bij de Merwedebrug stil omdat de verkeersregelaars midden op de weg met gevaar voor eigen leven aanstormende vrachtwagens stonden tegen te houden.