ANP
NOS NieuwsAangepast

Grootste groei van de economie sinds 2008

De Nederlandse economie heeft in het eerste kwartaal de grootste groei in negen jaar meegemaakt. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016 was het bruto binnenlands product, dat wat we met z'n allen maken en verdienen, 3,4 procent groter. Kwartaal op kwartaal groeide de economie met 0,4 procent, heeft het CBS becijferd.

Alles droeg bij aan de groei: de export nam toe, er waren meer investeringen en er werd meer geconsumeerd. Bedrijven exporteerden meer chemische producten en transportmiddelen. Bovendien werd er minder ingevoerd, waardoor de groei een extra impuls kreeg.

Er werd vooral meer geïnvesteerd in huizen en auto's. Bedrijven zijn erg positief over de economie en investeerden daarom meer in software, machines en telecomapparatuur. De aantrekkende bouw leidde tot een hogere productie bij de bouwbedrijven.

Kleding

Consumenten gaven weliswaar in het eerste kwartaal iets minder uit dan in de laatste drie maanden van vorig jaar, maar wel meer dan een jaar geleden. Al twaalf kwartalen op rij steeg de consumptie vergeleken met het jaar ervoor. Vooral aan kleding, elektrische apparaten en in de horeca werd geld uitgegeven.

De groei van de consumptie is mede het gevolg van de dalende werkloosheid en stijgende werkgelegenheid. Dat zorgt voor meer inkomen en dus meer bestedingen. Het aantal vacatures is in meer dan tien jaar niet zo sterk gegroeid. Ook het herstel van de huizenprijzen speelt mee.

Het consumentenvertrouwen ligt op het hoogste niveau in bijna tien jaar.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl