Truckers in de Rotterdamse haven ANP

Transportbedrijven hebben grote moeite om personeel te vinden. Er zijn momenteel 2300 vacatures voor vrachtwagenchauffeurs. Ook is er vraag naar transportplanners en ander logistiek personeel en naar chauffeurs voor bussen en ander personenvervoer. Ze zijn er te weinig en volgens het UWV blijft dat voorlopig zo.

De economische crisis leidde tot een krimp in het transport en vervoer, maar nu de economie is aangetrokken groeit de sector weer. Dat is te merken: het aantal vrachtwagens op de weg neemt toe, er verrijzen nieuwe grote distributiecentra en het vervoer naar en uit het buitenland groeit.

Het UWV gaat uit van 12.000 banen extra voor dit en volgend jaar. Naast gewone truckers is er ook veel vraag naar chauffeurs voor gespecialiseerd vervoer zoals gevaarlijke stoffen en tankauto's.

Vergrijzing

De transportsector vergrijst bovendien. In 2004 was van de planners en truckers 13 procent 55-plusser, tien jaar later was dat 22 procent. Volgens het UWV werken er verhoudingsgewijs minder jongeren in transport en logistiek dan in andere sectoren.

Door de vergrijzing gaan de komende jaren ook relatief veel werknemers met pensioen en dus stijgt de vraag naar nieuwe mensen extra sterk, naast meer vacatures door meer werk.

Om personeel aan te trekken zijn het UWV en de brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) gestart met een zij-instroomtraject, het project '2000 chauffeurs gezocht'. Chauffeurs in opleiding krijgen daarbij de kosten van de rijopleiding en de vereiste speciale diploma's voor een groot deel vergoed. Ook krijgen ze een baangarantie.

In transport en logistiek werken 369.000 werknemers en 42.000 zelfstandigen, en de sector is goed voor vier procent van alle banen in Nederland.

STER reclame