Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven
NOS NieuwsAangepast

TU Eindhoven dreigt in noodbrief met meer studentenstops

Als er niet meer geld uit Den Haag komt, zal de TU Eindhoven voor nog meer studies een studentenstop instellen. In een noodoproep aan de minister van Onderwijs en de informateur stelt bestuursvoorzitter Jan Mengelers dat de studentenaantallen bij de TU veel harder groeien dan verwacht, terwijl de universiteit minder geld heeft gekregen.

Volgens Mengelers staat de TU voor grote uitdagingen, "niet alleen qua personeel en daarmee begeleiding van de studenten, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van laboratoriaruimte, huisvesting en ondersteunende faciliteiten voor studenten".

De TU Eindhoven had voor het studiejaar 2018-2019 al eerder een numerus fixus met decentrale selectie aangekondigd voor de opleidingen Industrial Design, Biomedische Technologie, Medische Wetenschappen en Technologie, Technische Bedrijfskunde en Technische Informatica.

Naast die vijf opleidingen zitten ook de opleidingen Werktuigbouwkunde, Electrical Engineering, Technische Natuurkunde en Bouwkunde binnenkort aan het maximumaantal studenten. Ook daar zal dus waarschijnlijk een studentenstop voor moeten worden voorbereid.

Sterke groei

Het aantal studenten aan de TU Eindhoven is gegroeid van 7500 in 2012 naar 11.000 studenten nu. Als er niets gebeurt, zal dit naar verwachting doorgroeien naar 15.000 in 2020.

Mengelers stelt dat het belangrijk is voor de economische groei dat het aantal mensen met een technische studie blijft stijgen. "De economie draait op volle toeren en bedrijven hebben forse groeiplannen, maar het aantal ingenieurs blijft enorm achter bij de vraag".

Ook de drie andere technische universiteiten groeien hard. Gemiddeld is het aantal studenten aan de TU's in vijf jaar tijd met 30 procent gegroeid, maar Eindhoven zit daar met 45 procent nog ruim boven.

'Te makkelijk'

Minister Bussemaker zegt in een reactie dat ze het iets te makkelijk vindt om meteen naar Den Haag te wijzen en om meer geld te vragen. Volgens de minister worden er al meer middelen vrijgemaakt, maar is het probleem daarmee niet zo maar opgelost.

Volgens Bussemaker kunnen de universiteiten ook samen kijken of studenten waar bij de een geen plek op een technische opleiding voor is bij een andere universiteit terecht kunnen. Dat is vorig jaar bij 91 studenten gelukt, zegt Bussemaker.

Ze noemt het verder positief dat het aantal studenten dat voor een technische opleiding kiest, groeit. "We kijken serieus naar die groei en er komen ook deels middelen voor beschikbaar, maar universiteiten zullen daarin gezamenlijk met ons moeten optrekken om naar oplossingen te kijken", aldus Bussemaker.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl