Nederland heeft Nationale Veiligheidsraad nodig

Nederland heeft een nationale veiligheidsraad nodig die het binnenlandse en buitenlandse veiligheids- en defensiebeleid bepaalt. De nieuwe raad zou onder leiding moeten staan van de premier.

Dat adviseert de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Premier Rutte en minister Hennis van Defensie hebben het advies in ontvangst genomen van oud-Justitie-minister Hirsch Ballin.

"Als je wilt dat die ministeries vanuit een gezamenlijke strategie werken, dan helpt het niet als je ze onderling over geld en taken laat onderhandelen", zegt Hirsch Ballin. "Een alles overstijgende nationale veiligheidsraad moet een gezamenlijke strategie bepalen."

Ook moet Nederland zich gaan houden aan de financiële afspraken tussen NAVO-landen. Dat betekent dat het kabinet de defensie-uitgaven de komende jaren moet verhogen tot zo'n 6 miljard euro, meer dan welke politieke partij dan ook in zijn verkiezingsprogramma had staan.

Grootste bedreiging

Hirsch Ballin: "De grootste bedreiging voor Nederland is dat onze verbindingen met de buitenwereld worden aangetast. De aanvoer van grondstoffen, dataverkeer, vliegverbindingen."

Terroristen kunnen het voorzien hebben op aanvoerroutes van voedsel en grondstoffen, vijandige mogendheden kunnen door 'cyberwarfare' Nederlandse systemen en dus het bedrijfsleven platleggen en internationale bondgenoten kunnen een beroep doen op de Nederlandse krijgsmacht, zoals aan de grens met Rusland.

Probleemlanden zijn minder ver weg dan we steeds hebben gedacht, zegt de Raad. Niet alleen Syrië en Rusland, maar ook werkloze jonge Afrikanen die naar Europa komen kunnen een veiligheidsprobleem vormen, of het klimaat als daardoor leefgebieden onbewoonbaar worden.

De eerste taak van de nationale veiligheidsraad zou het inlopen van de achterstanden bij Defensie zijn. Hirsch Ballin: "Er mag nooit meer zo'n tekort ontstaan als nu."

Het is niet het eerste advies aan het nieuwe kabinet om de defensie-uitgaven flink te verhogen. Eerder spraken Instituut Clingendael en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies van Rob de Wijk zich ook al uit voor een veiligheidsraad.

STER reclame