NOS Nieuws

PO-Raad: laat Kamer uitgaven basisscholen onderzoeken

De PO-Raad, die opkomt voor schoolbesturen in het basisonderwijs, wil dat de Tweede Kamer onderzoek gaat doen naar de financiën van het primair onderwijs. Zo'n parlementair onderzoek moet een einde maken aan de "ongefundeerde beweringen" over uitgaven die basisscholen doen.

Volgens de raad snapt "vrijwel niemand" hoe de financiële vork in de steel zit. Dat zou leiden tot negatieve beeldvorming over het basisonderwijs. "Kinderen zijn de dupe en leraren, schoolleiders en bestuurders belanden hierdoor continu in de beklaagdenbank", zegt voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad.

'Verdwenen onderwijsmiljarden'

De raad verwijst onder meer naar uitspraken van de SP. Die partij sprak gisteren nog over "verdwenen onderwijsmiljarden". De PO-Raad denkt dat alleen een parlementair onderzoek de discussie over de bekostiging van het basisonderwijs kan beslechten.

De PO-Raad heeft al vaker gepleit voor meer geld voor het basisonderwijs en hogere lerarensalarissen. Nieuw onderzoek zal alleen maar bevestigen dat het budget te krap is, denkt de raad.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl