Groep 8 van een basisschool ANP

De resultaten van de 121.000 leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt, zijn vanaf vandaag beschikbaar voor het basisonderwijs. Uit onderzoek van het College voor Toetsen en Examens blijkt dat de Centrale Eindtoets, voorheen de Cito-toets, beter is gemaakt dan afgelopen schooljaren.

Bijna zeventig procent van de basisscholen gebruikt deze toets in groep 8 en hoort vandaag welk brugklastype het best bij de leerling past.

Gemengde/theoretische leerweg of havo

Leerlingen die de Centrale Eindtoets maken, krijgen een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550. Hieruit volgt een advies voor het voortgezet onderwijs. Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 535,6. Dat is iets meer dan in 2016 toen het niveau 534,9 was. Het brugklastype bij deze standaardscore is de gemengde/theoretische leerweg van het vmbo of havo.

Uit de nieuwe resultaten is ook te zien dat dit jaar meer leerlingen een advies voor het vwo krijgen en iets minder leerlingen een advies voor het vmbo bb (basisberoepsgerichte leerweg). Vijf leerlingen maakten de toets foutloos. Vorig jaar had geen enkele leerling 0 fouten.

Uit ervaring weten we dat de score op de Centrale Eindtoets een goede voorspeller is voor waar een leerling het meest op zijn plek is.

Margit van Aalst

Scholen in het basisonderwijs zijn verplicht een eindtoets af te nemen. Scholen kunnen kiezen uit zes eindtoetsen, waarvan de Centrale Eindtoets de eindtoets is die wordt verstrekt door de overheid. Het toetsadvies is niet leidend, maar het schooladvies wel. Desondanks kan de basisschool het advies aan de leerling heroverwegen als er een hogere prestatie is gehaald op de Centrale Eindtoets. Het percentage adviezen dat in aanmerking komt voor heroverweging is 31,7 procent en is niet veel anders dan de afgelopen jaren.

"Uit ervaring weten we dat de score op de Centrale Eindtoets een goede voorspeller is voor waar een leerling het meest op zijn plek is", vertelt Margit van Aalst, projectleider Centrale Eindtoets.

STER reclame