Een file op de A10
NOS NieuwsAangepast

Wegen rond steden slibben komende decennia dicht

Het verkeer op de weg en op het spoor zal de komende decennia nog veel drukker worden. Het personenvervoer groeit vooral in, rond en tussen de grote steden. Ook het goederenvervoer tussen de Randstad en het achterland blijft toenemen.

Deze waarschuwing staat in de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse die minister Schultz en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. In 2030 zijn alle infrastructurele projecten afgerond.

Maar voor de periode daarna zijn er nog geen plannen om het dichtslibben van de wegen, het openbaar vervoer en het goederenvervoer tegen te gaan. Het gaat bij het personenvervoer niet alleen om de Randstad, maar ook om de regio Eindhoven en de verbindingen richting Amersfoort, Zwolle, Breda, Tilburg, Den Bosch en Arnhem-Nijmegen.

Krimpgebieden

De onderzoekers dringen aan op aanvullende maatregelen voor de langere termijn. De "grootste opgaven" zijn het tegengaan van de problemen in het personenvervoer rondom de grote steden.

In krimpgebieden, zoals Zeeland, Limburg en Noord-Nederland neemt de mobiliteit af. De onderzoekers vrezen dat die gebieden slechter bereikbaar worden, omdat het openbaar vervoer daar minder zal rijden.

Er blijft wel voldoende capaciteit op de vaarwegen.

Het rapport wordt gebruikt voor plannen van het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer over de beste aanpak voor de langere termijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl