ANP

Het Fries en Nedersaksische streektalen zoals het Gronings, Twents en Achterhoeks moeten volwaardige schoolvakken worden op de basisschool. Daarvoor pleit het Europeesk Buro foar Lytse Talen (het Europees bureau voor kleine talen), in een brief aan informateur Schippers.

Ook wil de organisatie dat er een landelijk coördinator komt die zich inzet voor het levend houden van de erkende regionale talen. Het EBLT grijpt de vorming van een nieuw kabinet aan om aandacht te vragen voor de taalkwestie.

Beschermen en bevorderen

In 1998 tekende Nederland het Europees Handvest voor minderheidstalen, bedoeld om deze talen te beschermen en te bevorderen. Maar in december vorig jaar oordeelde de Raad van Europa nog dat Nederland in de praktijk te weinig doet.

Het Friese onderwijs zou zelfs zo tekortschieten dat veel jongeren de taal niet goed beheersen, terwijl ze de taal wel graag gebruiken. Gevolg is dat ze zelf allerlei varianten op het Fries verzinnen als ze bijvoorbeeld sms'jes versturen.

Vaste waarde onderwijs

"Het is niet genoeg om de taal alleen te blijven spreken", zegt Henk Bloemhoff van het EBLT. De organisatie ziet daarom het liefst dat het Fries en Nedersaksisch een vaste waarde worden in het onderwijs. "Er gebeuren al wel goede dingen, maar dat kan een stuk beter."

Volgens het EBLT ontbreekt het vooral aan structurele aandacht voor de taal. Goedbedoelde initiatieven stranden daardoor. "Die positieve initiatieven moet je juist verbreden en versterken." Het EBLT wil daar graag over meedenken.

Volgens RTV Noord is er nog steeds geen Nederlands beleid om de minderheidstalen daadwerkelijk te beschermen. Het EBLT hoopt dat het nieuwe kabinet daar werk van gaat maken.

STER reclame