Commissie onderzoekt financieringsregels politieke partijen

De plenaire zaal van de Tweede Kamer ANP

Een commissie onder leiding van oud-fractievoorzitter Kars Veling van de ChristenUnie gaat onderzoeken of de regels voor de financiering van politieke partijen werken. Dat heeft minister Plasterk besloten.

De commissie onderzoekt of de regels inderdaad tot meer openheid leiden, zoals de bedoeling was. Ook bekijkt de commissie of het nog werkbaar is om subsidies te baseren op ledenaantallen, nu steeds minder mensen lid zijn van een politieke partij.

De commissie: Kars Veling (oud-directeur ProDemos en voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer), André de Jong (ABD consultant), Sarah de Lange (bijzonder hoogleraar politicologie Universiteit van Amsterdam) en Gerrit Voerman (hoogleraar ontwikkeling en functioneren Nederlands en Europees partijstelsel, Rijksuniversiteit Groningen).

Drie jaar geleden werd de nieuwe Wet financiering politieke partijen van kracht. De wet heeft tot doel meer inzicht te verschaffen over de manier waarop politieke partijen aan hun geld komen. De wet is ook bedoeld om verkeerde invloeden op de politiek door geldschieters te voorkomen.

Partijen moeten giften boven de 1000 euro registreren en de boekhouding aan de minister van Binnenlandse Zaken sturen van giften boven de 4500 euro en schulden groter van 25.000 euro. Ook is in de wet geregeld hoeveel subsidie politieke partijen krijgen.