Financiële situatie van pensioenfondsen verbeterd

ANP

De grote pensioenfondsen stonden er begin april financieel iets beter voor dan begin dit jaar. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van ABP, Pensioenfonds Zorg en Welzijn, PME en BpfBouw. Fondsen profiteren van een lichte stijging van de rente en positieve rendementen op beleggingen.

Bij het grootste pensioenfonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP, steeg de zogeheten beleidsdekkingsgraad met ruim 2 procentpunt naar 94 procent. Bij de nummer twee, Zorg en Welzijn, kwam er ook ruim 2 procentpunt bij en stond de beleidsdekkingsgraad op 92,3 procent. Ook bij metaalfonds PME steeg hij ruim 2 procentpunt, naar 93,9 procent. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over een periode van twaalf maanden.

BpfBouw, het pensioenfonds voor de bouwsector dat veel investeert in vastgoed, doet het al een tijd een stuk beter dan de andere grote pensioenfondsen en dat is nog steeds zo. Bij BpfBouw was de dekkingsgraad 107,8 procent, een stijging van 2,4 procentpunt.

Kritische grens

Als de beleidsdekkingsgraad eind dit jaar onder een kritische grens staat, moeten pensioenfondsen de pensioenen verlagen. Die kritische ondergrens verschilt per fonds, maar ligt meestal ergens tussen de 85 en 90 procent. Er is ook een bovengrens van 110 procent. Als de dekkingsgraad daarboven komt, kunnen fondsen de pensioenen weer laten meestijgen met de inflatie.

"We zijn niet op het niveau waar we moeten zijn", zegt ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool. "Ondanks de lichte stijging ligt de huidige stand van 94 procent nog ver verwijderd van de 110 procent die nodig is om de pensioenen te kunnen verhogen. Indexatie is nog niet in zicht." ABP zegt dat de kans aanwezig blijft dat de pensioenen in 2018 of daarna verlaagd moeten worden. En verhoging van de pensioenen is de komende vijf jaar niet of nauwelijks aan de orde, verwacht het fonds.

Ook Zorg en Welzijn zegt dat het nog steeds mogelijk is dat aan het eind van dit jaar de pensioenen verlaagd moeten worden. Het fonds verwacht ook de komende jaren niet te kunnen indexeren.