Weerpresentatoren in de hal van het KNMI
NOS NieuwsAangepast

'Meer klimaat in het weerbericht'

  • Heleen Ekker

    Redacteur

  • Heleen Ekker

    Redacteur

In de hoop het gevoel van urgentie te vergroten, zijn weerpresentatoren van radio en tv bij het KNMI bijgepraat over klimaatverandering. Ze kregen van het meteorologisch instituut informatie over zaken als de snelle opwarming in het Noordpoolgebied, de mogelijke gevolgen die dit heeft voor het weer in Nederland en de toename van extreem weer zoals stortbuien of hittegolven.

Initiatiefnemer van de bijeenkomst was deltacommissaris Wim Kuijken. Hij is verantwoordelijk voor maatregelen die Nederland moet nemen ter voorbereiding op toekomstige klimaatverandering.

Het weer in 2030, hoe ziet dat eruit?

Niet alleen wilde hij kennis delen met de weervrouwen en weermannen (in de hoop dat die daarmee ook het grote publiek bereikt) ook vroeg hij de aanwezigen mee te denken over manieren hoe de informatie het beste aan de Nederlanders verteld kan worden.

De bedoeling is, aldus Kuijken, om dergelijke bijeenkomsten met presentatoren als Gerrit Hiemstra, Marco Verhoef, Piet Paulusma, Margot Ribbering en Helga van Leur vaker te houden. De weerpresentatoren op hun beurt zeggen het belangrijk te vinden om informatie te krijgen over klimaatverandering en de plannen die worden ontwikkeld om daarmee om te gaan.

Extreem weer

Het KNMI maakte van de gelegenheid gebruik om te vertellen dat het sinds kort mogelijk is om na een extreme weersituatie te bepalen of de menselijke uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) een rol heeft gespeeld bij het ontstaan ervan, of niet. En of de kans hierop, zoals een stortbui of hittegolf, is toegenomen door klimaatverandering.

Tot voor kort was dit onmogelijk. Wetenschappelijk kon alleen worden vastgesteld dat extreem weer past in een trend die hoort bij een langzaam opwarmende aarde. Maar het broeikaseffect aanwijzen als oorzaak van één specifieke weergebeurtenis, kon nog niet.

Wateroverlast en hittestress

Deltacommissaris Kuijken vertelde dat hij werkt aan een veelomvattend plan om Nederland nog beter voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Het plan heeft als werktitel "Wateroverlast en Hittestress" en wordt gepresenteerd op Prinsjesdag.

Hij wees erop dat de problematiek langdurig is en voorlopig niet meer zal verdwijnen. Stortbuien worden intenser, perioden van droogte en hitte nemen toe, net als de kans op een overstroming.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl