'Veel meer methaan in de lucht dan overheid beweert'

ANP

In Nederland zit veel meer methaan in de lucht dan de overheid zegt, schrijft het journalistieke platform De Correspondent. Uit metingen zou blijken dat het gevaarlijke broeikasgas methaan sinds 1990 niet met 43 procent is gedaald, zoals de Nederlandse overheid zegt, maar slechts met 20 procent.

Het verschil komt doordat de Nederlandse rapportages niet zijn gebaseerd op metingen, maar op modelberekeningen, zegt journalist Han van de Wiel van De Correspondent. "Dat gaat gepaard met heel veel schattingen. 'Guestimates', van 'guess' en 'estimates', noemde een expert dat bij ons", zei Van de Wiel vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Broeikasgas

Methaan is één van de belangrijkste oorzaken van het broeikaseffect, gevaarlijker dan CO2. Het komt op veel plekken vrij, het zit in koeienadem, stijgt op uit afvalbergen en lekt weg uit gasleidingen.

Van de Wiel ging praten met deskundigen die de uitstoot van methaan echt meten. "In dit geval is er eigenlijk maar één instantie die dat doet: het Energieonderzoek Centrum Nederland. Dat meet de uitstoot van methaan in Cabauw, in de Lopikerwaard."

Grote gevolgen

Volgens Van de Wiel kunnen de nieuwe cijfers grote gevolgen hebben. "Nederland rapporteert al enige tijd vrij jubelend dat de uitstoot van broeikasgassen daalt. Dat geldt overigens niet voor CO2, want dat blijft hetzelfde of stijgt zelfs. Dat heeft te maken met het aantrekken van de economie. Het succesverhaal van Nederland was juist de daling van de methaanuitstoot, maar daarvan zeggen deze meters nu juist dat die daling heel erg tegenvalt. Dus Nederland zal echt een tandje bij moeten zetten."

Volgens De Correspondent is de Nederlandse overheid jarenlang van te lage cijfers uitgegaan. Als dat niet snel wordt gecorrigeerd, kunnen ook bijvoorbeeld de afspraken in het klimaatverdrag van Parijs nooit worden gehaald.